Svetový zjazd odborárov v Kodani

  • V týchto dňoch sa v Kodani koná 18. Svetový zjazd odborárov z 331 odborových centrál zo 163 krajinách sveta, ktorí zastupujú 207 miliónov odborárov.
  • Za Slovensko sa kongresu zúčastňuje viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.
  • Hlavnými témami sú: mier, demokracia, práva zamestnancov, regulovaná ekonomická moc, nerovnosti.

Sledujte online:

Streda 5.12.2018
16:17

SHARAN BURROW bola zvolená za generálnu tajomníčku MOP na ďalšie obdobie 2018/2022. KOZ SR gratuluje!

10:32

Dnes doobeda sa prezentujú kandidátky na generálnu tajomníčku medzinárodnej odborovej konfederácie (MOK). Odborári budú voliť z dvoch kandidátov a to 𝗦𝗨𝗦𝗔𝗡𝗡𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗨𝗦𝗦𝗢 nominantka talianskych odborov a SHARAN BURROW nominantka z austrálskych odborov.

Utorok 4.12.2018
16:42

14:42

V dodávateľských reťazcoch 50 najväčších spoločností je iba 6% zamestnaných priamo, zvyšok práce pre nich vykonáva skrytá pracovná sila.

11:32

Ktoré oblasti by podľa vás mali byť prioritou pre svetové odborové hnutie na obdobie rokov 2018/2022?

10:22

Dlhoročná spolupráca oboch konfederácii aj počas svetového zjazd odborárov. Monika Uhlerová , viceprezidentka KOZ SR a Josef Středula, predseda ČMKOS.

9:46

Švédsky premiér, Stefan Löfven sa prihovoril: „Snažíme sa vytvoriť globálnu ekonomiku, ktorá nikomu nepotláča jeho práva a bude prospešná pre všetkých.“

9:22

Začína diskusia o druhom pilieri programu „Regulácia ekonomickej moci“. Úvodné slovo zástupcu z Filipín: „Treba sa mobilizovať nielen v zasadačkách, ale aj v uliciach, a zmeniť pravidlá, ktoré pre nás naši nepriatelia pripravili.“

Pondelok 3.12.2018
17:22

84 percent zamestnancov po celom svete je presvedčených, že minimálna mzda v ich krajine negarantuje dôstojný život a nestačí pokryť ich základne výdavky potrebne na prežitie.

16:12

Požiadavka na vyššiu dynamiku rastu platov má svoje dôvody: napriek tomu, že väčšina podnikov vo svete je zisková, ich zamestnancom príjmy častokrát nestačia na dôstojné vyžitie.

Delegáti kongresu v rámci pracovnej skupiny “mzdy a nerovnosť vo svete“ žiadajú aj rovnomernejšie rozdelenie zisku vo svete. Štatistické údaje totiž ukazujú, že mzdové náklady predstavujú len malý zlomok hrubého svetového produktu. Mnoho krajín má veľmi nízke náklady na pracovnú silu, naopak, zisky ich niekoľko násobne prevyšujú. Preto odbory po celom svete vyvíjajú tlak na rast miezd prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a zvyšovania minimálnej mzdy.

14:28

13:18

Odborári vo svete sa mobilizujú. Za posledné 4 roky vzrástla členská základňa o 20% a prekročila dnešným dňom 207 miliónov členov odborov po celom svete. Monika Uhlerová uviedla, že cieľom svetového odborového hnutia je minimálne 250 miliónov členov.

Na Slovensku máme stabilizovanú členskú základňu, no napriek tomu na nasledujúce obdobie pripravujeme aktivity, ako efektívnejšie motivovať ľudí, aby vstupovali do odborov. Len spoločne môžeme bojovať za svoje sociálne práva a sociálnu spravodlivosť.

10:18

Musíme našu silnejúcu silu ukázať, aby sme zastavili fašistické vlády, ochránili demokraciu a chránili práva pracujúcich. 

9:05

Sharon Burrow, generálna tajomníčka MOK, otvorila druhý deň 18. Svetového zjazdu MOK: “V stále viac krajinách sú odborári a odborárky vystavení násiliu a obmedzovaniu ich pôsobenia. Veľa krajín stále neuznáva právo na štrajk.“

Nedeľa 2.12.2018
19:00

“Odborové hnutie je stále najsilnejšou mierovou a demokratickou silou na svete. Svetová finančná kríza vyvolala nespravodlivosť systému voči pracujúcim. Organizovaná pracovná sila je najlepšou obranou demokracie. Som hrdá, že som jeho súčasťou,” uviedla Monika Uhlerová počas prvého dňa #ituc18.

18:44

Čas na novú sociálnu zmluvu pre svet? Áno, ale aby to bolo možné, potrebujeme zmeniť pravidlá, pretože pravidlá, ktoré máme teraz, nefungujú pre pracujúcich ľudí. Guy Ryder, šéf Medzinárodnej organizácie práce, vyzýva organizovaných zamestnancov, aby formovali budúcnosť sveta!

18:22

Predseda Medzinárodnej odborovej konfederácie Joa Antonio Felicia varoval pred trendami súčasného kapitalizmu, ktorý šliape po právach pracujúcich a má na svedomí nástup nového fašizmu.

17:20

Medzinárodná kolegialita je nevyhnutnou súčasťou úspechu svetového odborového hnutia.
Predseda ČMKOS sa víta s už bývalým predsedom rakúskej centrály Erichom Foglarom za prítomnosti viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej.

16:00

Dnes podvečer Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR, priletela do Kodane, kde sa zúčastní 18. Svetového zjazdu svetovej odborovej konfederácie (MOK). MOK zastupuje 207 miliónov odborárov z 331 odborových centrál zo 163 krajín sveta.

Odborári chcú vyslať do sveta silnú politickú správu o tom, že globálny svet, v akom žijeme, sa musí zmeniť. Potrebujeme bojovať proti nerovnostiam, proti svetovej chudobe, preto by sa globálne politické špičky by mali zamerať na garanciu dôstojnosti a sociálnej spravodlivosti. Trendy globálneho kapitalizmu vyžadujú globálne odpovede. Podporujeme takú víziu, kde peniaze budú slúžiť hlavne ľuďom a nie naopak.

Delegácia KOZ SR a ČMKOS