AKTUÁLNE TÉMY

Svetový zjazd odborárov v Kodani

V týchto dňoch sa v Kodani koná 18. Svetový zjazd odborárov z 331 odborových centrál zo 163 krajinách sveta, ktorí zastupujú 207 miliónov odborárov. Za Slovensko sa kongresu zúčastňuje viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Hlavnými témami sú: mier, demokracia, práva zamestnancov, regulovaná ekonomická moc, nerovnosti. Sledujte online: Streda 5.12.2018 16:17 […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Výzvy slobody a demokracie a úloha odborových zväzov v Európe

Koncom septembra sa v Bratislave konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborových centrál z viac ako z 15 krajín Európy a experti z Medzinárodnej odborovej konfederácie v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. Diskutovali o vzostupe pravicových, radikálnych a populistických politických síl v Európe, čo sa odzrkadľuje vo výraznom zvýšení […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Firmy dosahujú svoje zisky šplhajúc po chrbtoch pracujúcej chudoby

Nadnárodné spoločnosti v mnohých krajinách dosahujú enormné zisky. Napriek tomu, že produktivita práce dosahuje až 80 percent, zamestnancom vyplácajú len 25 percent zo zisku. Táto skutočnosť je neakceptovateľná, aj preto bola témou číslo jeden počas Výkonného výboru Regionálnej rady Medzinárodnej odborovej konfederácie v Bruseli, na ktorom sa stretli odborárski lídri […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Najlepším spôsobom na dosiahnutie vyšších miezd je kolektívne vyjednávanie

Medzinárodná konferencia organizovaná v rámci kampane Európskej odborovej konfederácie na zvýšenie miezd pre európskych zamestnancov „Pay rise“ na tému „Koniec firemnej chamtivosti. Európa a svet potrebujú rast miezd! Rozdiel v odmeňovaní medzi východom a západom: vypočutie zamestnancov“ sa uskutočnila 22. septembra 2017 v Bratislave. Všetci zúčastnení odborári sa zhodli na tom, […viac]