Prezident KOZ SR sa stretol s predsedom vlády SR

Dnešné pracovné stretnutie predsedu vlády Petra Pellegriniho a prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška sa nieslo v duchu konštruktívnej debaty nielen o názoroch a postojoch odborov na ďalšie smerovanie sociálnej a hospodárskej politiky Slovenska, ale aj o možnostiach vlády priblížiť slovenskú ekonomiku vyspelým krajinám EÚ vrátane mzdových a platových podmienok.

Prvé pracovné stretnutie bolo najmä o vzájomnom informovaní sa o aktuálnych témach na oboch stranách. Marián Magdoško informoval premiéra o podpore slovenskej žiadosti o umiestnenie Európskej agentúry práce (ELA) práve v Bratislave zo strany Európskej odborovej konfederácie, ktorej je KOZ SR členom. Cieľom tohto nového európskeho orgánu je podporovať členské štáty pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti cezhraničnej mobility pracovnej sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia vrátane voľného pohybu pracovníkov a vysielania pracovníkov.

Aj vzhľadom na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti na železnici, informoval prezident KOZ SR o prebiehajúcom kolektívnom vyjednávaní vo všetkých troch železničných spoločnostiach – ŽSR, ZSSK a Cargo. Predstavitelia štátu a štátnych podnikov v akejkoľvek obchodnej forme musia mať totiž na zreteli, že bez dobre fungujúcej železničnej dopravy bude štát ochromený. Ak politici hovoria o tom, ako sa ekonomike darí a ako je potrebné zamestnancom pridať na mzdách, aby pocítili dobré ekonomické výsledky, musia tieto slová aj splniť.

Vo vzájomnej diskusii sa dotkli aj rekreačných poukazov, ktoré boli zavedené od začiatku tohto roka. Aktuálna situácia však ukazuje ich nedostatočné finančné krytie, a to nielen vo verejnom a štátnom sektore, ale aj v súkromnom, kde zástupcom zamestnancov v značnej miere komplikuje kolektívne vyjednávanie, najmä v otázke percentuálneho navýšenia miezd a platov.

Spoločnou témou bolo aj ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku, o ktorom má na svojej aktuálnej schôdzi rokovať NR SR.

Predseda vlády informoval o možných dopadoch Brexitu v súvislosti s vystúpením Veľkej Británie z EÚ. Prezident KOZ SR a predseda vlády sa zhodli na tom, že v tomto okamihu je prioritou ochrana pracovných miest a životnej úrovne zamestnancov.

Obaja najvyšší predstavitelia vlády a odborov na Slovensku sa dohodli na posilnení vzájomnej komunikácie nielen medzi nimi dvoma, ale aj na úrovni orgánov konfederácie a vlády SR.