AKTUÁLNE TÉMY

KOZ SR: Aj zamestnanci akciových spoločností s účasťou štátu si zaslúžia zvýšenie platov

Vláda by nemala zabúdať, že pre štát pracujú aj zamestnanci v akciových spoločnostiach so 100-precentnou účasťou štátu, ako sú napríklad Železnice SR, Slovenská pošta či Lesy SR. Práve hospodárenie týchto spoločností a odmeňovanie ich zamestnancov, na ktorých sa nevzťahuje dohodnuté zvýšenie platov v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre roky […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Snem KOZ SR zvolil nových členov Predstavenstva KOZ SR a zástupcov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Delegáti snemu zvolili aj aj nových členov Predstavenstva KOZ SR […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Prezident KOZ SR sa stretol s predsedom vlády SR

Dnešné pracovné stretnutie predsedu vlády Petra Pellegriniho a prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška sa nieslo v duchu konštruktívnej debaty nielen o názoroch a postojoch odborov na ďalšie smerovanie sociálnej a hospodárskej politiky Slovenska, ale aj o možnostiach vlády priblížiť slovenskú ekonomiku vyspelým krajinám EÚ vrátane mzdových a platových podmienok. Prvé pracovné stretnutie bolo najmä o vzájomnom informovaní sa […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2019 a 2020

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 a 2020 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a 2020 boli 28. novembra 2018 slávnostne podpísané v […viac]