26 rokov od seba, no stále spolu

Aj po štvrťstoročí od rozdelenia sme si Slovensko a Česká republika – ako dve krajiny, veľmi blízki. Prelínanie našich národov prebieha najmä v pracovnom prostredí a turistickom ruchu. Podľa štatistík žije u našich českých susedov zhruba 113 000 Slovákov. Dôvodom ich odchodu do Česka aj naďalej ostáva štúdium, neexistujúca jazyková bariéra, ale najmä viac pracovných príležitostí a možnosť vyšších zárobkov.

Aké je postavenie Slovákov na českom pracovnom trhu, dôvody ich premiestnenia sa za prácou, postoj odborov i štátu k zamestnávaniu cudzincov v Českej a Slovenskej republike, ale aj vzájomné informovanie sa o aktuálnych aktivitách odborov na Slovensku a postojoch na smerovanie sociálnej a hospodárskej politiky Slovenska – boli témy prvého pracovného stretnutia prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška s veľvyslancom SR v Českej republike Petrom Weissom.