AKTUÁLNE TÉMY

26 rokov od seba, no stále spolu

Aj po štvrťstoročí od rozdelenia sme si Slovensko a Česká republika – ako dve krajiny, veľmi blízki. Prelínanie našich národov prebieha najmä v pracovnom prostredí a turistickom ruchu. Podľa štatistík žije u našich českých susedov zhruba 113 000 Slovákov. Dôvodom ich odchodu do Česka aj naďalej ostáva štúdium, neexistujúca jazyková bariéra, […viac]