Premiéra s predsedom parlamentu

Predseda NR SR je po prezidentovi Slovenskej republiky druhým najvyšším ústavným činiteľom. Na pracovnom stretnutí informoval prezident KOZ SR Marián Magdoško predsedu Národnej rady SR Andreja Danka nielen o názoroch a postojoch odborov na ďalšie smerovanie sociálnej a hospodárskej politiky Slovenska, ale aj o potrebe priblížiť slovenskú ekonomiku vyspelým krajinám EÚ vrátane mzdových a platových podmienok. Diskutovali o vnútropolitickej situácii na Slovensku, o prebiehajúcom kolektívnom vyjednávaní vo výrobných a nevýrobných sektoroch, ale aj o opodstatnenosti sociálnych benefitov pre zamestnancov.

Marián Magdoško informoval Andreja Danka o problematickej realizácii kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre rok 2019 v samospráve a niektorých štátnych inštitúciách.

Obaja predstavitelia sa dohodli na vzájomnej spolupráci, pretože každé vylepšenie pracovného prostredia má dosah nielen na spokojnosť zamestnancov, ale aj na ich produktivitu a efektivitu.