STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR odmieta opätovný pokus poslancov OĽANO o destabilizáciu štátnej správy

Po neúspešnom pokuse z januára tohto roku, kedy skupina poslancov OĽANO predložila na rokovanie parlamentu a po širokej kritike nakoniec stiahla novelu zákona o štátnej službe a zákona o organizácii miestnej štátnej správy, prichádzajú poslanci rovnakého poslaneckého klubu opäť s novelou zákona o štátnej službe. Potom, čo začiatkom roka bola ich snaha o odvolanie a […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR odmieta pokusy o politické čistky na okresných úradoch

Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) zásadne nesúhlasí s predloženou poslaneckou novelou zákona o štátnej službe a zákona o organizácii miestnej štátnej správy a žiada jej stiahnutie z rokovania Národnej Rady SR. Novela, ktorá by umožnila odvolanie a vymenovanie vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy nielen […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Komentár KOZ SR k Programovému vyhláseniu vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024

Vládna koalícia pri predkladaní svojho programového vyhlásenia deklarovala, že programové vyhlásenie vlády je ambicióznym plánom ako zlepšiť Slovensko. Avšak dokument obsahuje len množstvo všeobecne formulovaných záväzkov bez hlbšieho upresnenia, vágne hodnotové smerovanie a ciele bez konkretizácie opatrení na ich dosiahnutie. Program celkovo pôsobí nekonzistentne, v niektorých častiach si dokonca medzirezortne odporuje a v niektorých […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Vzorec na výpočet minimálnej mzdy považuje KOZ SR za historický úspech vo zvyšovaní životnej úrovne obyvateľov Slovenska

Výsledok včerajšieho podvečerného hlasovania NR SR o zmene zákona o minimálnej mzde, na základe ktorého by už v roku 2021 minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019, považuje Konfederácia odborových zväzov SR za svoj historický úspech. Poslanci NR SR tak podľa nášho názoru schválili zákon […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Premiéra s predsedom parlamentu

Predseda NR SR je po prezidentovi Slovenskej republiky druhým najvyšším ústavným činiteľom. Na pracovnom stretnutí informoval prezident KOZ SR Marián Magdoško predsedu Národnej rady SR Andreja Danka nielen o názoroch a postojoch odborov na ďalšie smerovanie sociálnej a hospodárskej politiky Slovenska, ale aj o potrebe priblížiť slovenskú ekonomiku vyspelým krajinám EÚ vrátane […viac]