Medzinárodný deň žien 2019

Myšlienka usporiadať deň žien sa zrodila začiatkom 20. storočia a je historicky spojená s úsilím žien o dosiahnutie rovnoprávnosti. V roku 1908 15 tisíc žien pochodovalo ulicami New Yorku s požiadavkami na skrátenie pracovného času, zvýšenie miezd, hlasovacie právo a ukončenie zamestnávania detí. Medzinárodný deň žien dostal svoje pevné kontúry po rokovaní konferencie socialistických organizácií žien v Kodani v roku 1910. Na návrh Kláry Zetkinovej sa od nasledujúceho roku dohodnutý marcový deň vníma ako deň boja žien aj za volebné právo a rovnakú mzdu za rovnakú prácu, akú majú muži.

Nerovnosť medzi mužmi a ženami sa ako v jedinej krajine Európskej únie na Slovensku za posledný rok prehĺbila. Hoci sa z dlhodobého hľadiska rozdiely v prímoch a postavení mužov a žien aj na Slovensku zlepšujú, aktuálne čísla Eurostatu hovoria, že Slovensko zaostáva za Európskou dvadsaťosmičkou. Nielen o platoch, ale aj o tom, ako sa prejavuje nerovnosť na pracovisku v prijímaní do zamestnania, prečo ženy zarábajú menej a čo s tým spravili niektoré krajiny, aký je vplyv žien na verejné dianie cez zvolené funkcie diskutovala v relácii Z prvej ruky v Rádio Slovensko viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

V relácii Z prvej ruky v Rádio Slovensko viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.