AKTUÁLNE TÉMY

Snem KOZ SR zvolil nových členov Predstavenstva KOZ SR a zástupcov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Delegáti snemu zvolili aj aj nových členov Predstavenstva KOZ SR […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Otvorený list vedenia Konfederácie odborových zväzov SR členskej základni a verejnosti k voľbe prezidenta Slovenskej republiky

Ako zástupcovia odborárov a pracujúcich ľudí sme tiež hlboko presvedčení, že budúci prezident našej krajiny by nemal vyznávať len hodnoty definované ako konzervatívne, národné, demokratické či kresťanské, ale predovšetkým hodnoty sociálne ako sloboda, rovnosť, férovosť, sociálna spravodlivosť a solidarita. Budúci prezident našej krajiny by tieto hodnoty nemal len verejne prezentovať, […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Medzinárodný deň žien 2019

Myšlienka usporiadať deň žien sa zrodila začiatkom 20. storočia a je historicky spojená s úsilím žien o dosiahnutie rovnoprávnosti. V roku 1908 15 tisíc žien pochodovalo ulicami New Yorku s požiadavkami na skrátenie pracovného času, zvýšenie miezd, hlasovacie právo a ukončenie zamestnávania detí. Medzinárodný deň žien dostal svoje pevné kontúry […viac]