Otvorený list vedenia Konfederácie odborových zväzov SR členskej základni a verejnosti k voľbe prezidenta Slovenskej republiky

Ako zástupcovia odborárov a pracujúcich ľudí sme tiež hlboko presvedčení, že budúci prezident našej krajiny by nemal vyznávať len hodnoty definované ako konzervatívne, národné, demokratické či kresťanské, ale predovšetkým hodnoty sociálne ako sloboda, rovnosť, férovosť, sociálna spravodlivosť a solidarita. Budúci prezident našej krajiny by tieto hodnoty nemal len verejne prezentovať, ale aj aktívne presadzovať. Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý bude s plným nasadením posilňovať sociálny rozmer nášho štátu.

Otvorený list vedenia Konfederácie odborových zväzov SR členskej základni a verejnosti k voľbe prezidenta Slovenskej republiky

Vážené dámy, vážení páni,

veľmi citlivo vnímame napätie a polarizáciu v našej spoločnosti. Nie je vhodný čas na to, aby sme sa viac nechávali oslabovať a vyčerpávať politickými konfliktami a vnútornými spormi.

Slovensko dnes nepotrebuje „boj proti niečomu“ alebo „proti niekomu“, ale spoločný „boj za niečo“, za zvyšovanie životnej úrovne občanov. Slovenská republika urobila v uplynulých dvoch desaťročiach ohromný skok dopredu, nemôže si však dovoliť zostať stáť na mieste a stagnovať.

Sme hlboko presvedčení, že Slovenská republika v súčasnosti potrebuje najmä prezidenta so silným sociálnym cítením, ktorému nie sú ľahostajné sociálne práva zamestnancov a ktorý dbá na presadzovanie ich ekonomických, sociálnych, kultúrnych  potrieb a záujmov. Pracujúci človek, jeho sociálne práva a životná situácia sa musia bezodkladne dostať do centra pozornosti každého ústavného činiteľa v našej krajine.

Potrebujeme tiež prezidenta, ktorý dobre rozumie výzvam nášho hospodárstva, má strategický pohľad na priemyselnú politiku, medzinárodný obchod, štátnu pomoc a na vzdelávanie a prípravu mladých ľudí v ére globalizácie a digitalizácie.

Ako zástupcovia odborárov a pracujúcich ľudí sme tiež hlboko presvedčení, že budúci prezident našej krajiny by nemal vyznávať len hodnoty definované ako konzervatívne, národné, demokratické či kresťanské, ale predovšetkým hodnoty sociálne ako sloboda, rovnosť, férovosť, sociálna spravodlivosť a solidarita. Budúci prezident našej krajiny by tieto hodnoty nemal len verejne prezentovať, ale aj aktívne presadzovať. Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý bude s plným nasadením posilňovať sociálny rozmer nášho štátu.

Naša spoločnosť potrebuje silného, skúseného a medzinárodne rešpektovaného prezidenta, ktorý bude od prvej minúty svojej inaugurácie zodpovedne a odhodlane pracovať pre Slovensko, jeho stabilnú pozíciu v Európe a vo svete, a najmä pre všetkých jeho občanov.

Domnievame sa, že v súčasnosti je v zápase o prezidentský post len jeden kandidát, ktorý spĺňa všetky uvedené kritériá a nároky kladené na túto významnú funkciu. Len jeden kandidát otvorene a vehementne podporuje požiadavku na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy a celkovo rast miezd a v neposlednom rade aj vyššie príplatky za prácu v noci a vo sviatok, ako aj príplatky za prácu počas víkendov.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste sa druhého kola prezidentskej voľby zúčastnili v čo možno najvyššom počte a aby ste sa k tejto voľbe postavili zodpovedne. Budúcnosť Slovenskej republiky je predovšetkým vo Vašich rukách.

S pozdravom a s úctou

Marián Magdoško, prezident KOZ SR

Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR

V Bratislave dňa 26. marca 2019