Mladí odborári chcú vypracovať stratégiu, ako lepšie a vhodnejšie informovať o odboroch

Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, zorganizovalo druhé tohtoročné zasadnutie Rady mladých KOZ SR.

Zasadnutie sa konalo symbolicky deň pred oslavami Prvého mája v utorok 30.4.2019 v Žiline.  

Stretnutia sa zúčastnilo 25 mladých odborárov z 10 odborových zväzov. Mladí odborári sa plánujú zamerať na propagáciu dôležitosti organizovania sa v odboroch a efektívnu informovanosť členov odborového hnutia, ale aj nečlenov, a tak ich motivovať k členstvu.

Františka Jakubíková, podpredsedníčka RM KOZ SR uviedla: „Jedine informovaní mladí ľudia dokážu pochopiť odborové hnutie a jeho ciele, a tým prispieť ku kreovaniu materiálne vyváženej budúcnosti.

Dôležitou súčasťou stretnutia Rady mladých KOZ SR bola aj diskusia s vedením KOZ SR –  prezidentom KOZ SR Mariánom Magdoškom a viceprezidentkou KOZ SR Monikou Uhlerovou.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško o.i. na stretnutí uviedol: „Žijeme v ťažkom období, presne povedané súčasná generácia mladých žije v ťažkom období,  kedy sú vysoké náklady na bývanie, zdražovanie potravín a veľké zadlžovanie mladých rodín. Musíme intenzívnejšie bojovať proti nespravodlivému prerozdeleniu bohatstva. A to s pomocou našich mladých, pre ich vlastnú budúcnosť.“

“Každá organizácia si musí vychovať generáciu, ktorá bude pokračovať v správnom smerovaní. Len investícia do mladých nám môže garantovať dosiahnutia dlhodobých cieľov, ako je napríklad dôstojné pracovné prostredie pre všetkých,“ uviedla Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR.

Rada mladých KOZ SR je poradný orgán Predstavenstva KOZ SR. RM KOZ SR tvoria zástupcovia mladých odborárov z odborových zväzov, ktoré sú združené v KOZ SR.

Fotogaléria: