Monika Uhlerová: V mladých ľuďoch je budúcnosť (nielen) sveta práce

V pondelok sa  viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a František Gajdoš, predseda Rady mladých KOZ SR, zúčastnili panelovej diskusie s mladými študentmi v Novom Meste nad Váhom.

Cieľom diskusie bolo oboznámiť študentov stredných škôl s problematikou pracovného trhu, uplatnením sa na ňom a s tým spojenými úskaliami.

Témami diskusie boli:

  • možnosti podnikania alebo zamestnania sa po škole,
  • postavenie zamestnanca na trhu práce,
  • mzda – prečo je potrebné mať v štáte minimálnu mzdu a prečo ju zvyšovať,
  • odbory – ako založiť odbory a kolektívne vyjednávanie.

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová uviedla: “V pondelok som sa stretla so študentmi stredných škôl v Novom Meste nad Váhom. Bolo osviežujúce, napĺňajúce a prínosné pre všetkých zúčastnených diskutovať s mladými ľuďmi o tom, čo ich čaká, keď ukončia svoje štúdium a vstúpia do sveta práce. Považujem za dôležité, aby mladí ľudia vedeli, ako sa orientovať v pracovnoprávnej problematike, aké sú ich práva a povinnosti vo vzťahu k zamestnávateľovi, ako si môžu vyjednať vyššiu mzdu a ďalšie benefity, ako sa chrániť aj prostredníctvom odborov, ako odbory založiť, prípadne vyhľadať na pracovisku a ako celkovo prispievať k zlepšeniu pracovného prostredia. Dôležitou témou bola aj minimálna mzda a význam jej rastu, ako aj aktuálny stav na trhu práce, ktoré profesie sú a budú žiadané a perspektívne. Pevne verím, že diskusie s mladými ľuďmi budú pokračovať, lebo v nich je budúcnosť (nielen) sveta práce.”