Monika Uhlerová: Automatizácia vytvára tlak na neustále zvyšovanie zručností a kompetencií zamestnancov

Včera som spolu s pani predsedníčkou Odborového zväzu Potravinárov SR Ing. Magdalénou Mellenovou absolvovala na pozvanie odborovej organizácie veľmi zaujímavú návštevu v podniku Cloetta Slovakia v Leviciach, ktorej činnosť sa sústredí na výrobu cukríkov.

Naša návšteva sa sústredila na poznanie pracovných podmienok zamestnancov pracujúcich priamo vo výrobe a pokračovala účasťou na výročnej členskej schôdzi odborovej organizácie pôsobiacej v podniku. Návšteva prevádzky, ako aj rozhovory so zamestnancami a odborármi ma primäli k niekoľkým úvahám o budúcnosti sveta práce.

Mohlo by sa zdať, že práca v takomto závode je sladká a voňavá, ale určite je aj náročná a zodpovedná. Vysoká miera automatizácie a robotizácie v niektorých častiach výroby vytvára tlak na neustále zvyšovanie zručností a kvalifikácie zamestnancov, ktorí sú nevyhnutní pre obsluhu či údržbu zariadení, s ktorými pracujú. I toto je jeden z nových trendov vo svete práce spojených so 4. priemyselnou revolúciou. Jednoduché obslužné práce budú nahradené strojmi a vzniknú nové pracovné miesta založené viac na vedomostiach a znalostiach ako na manuálnej zručnosti.

Od zamestnanca sa bude vyžadovať oveľa vyššia miera flexibility a adaptability na nové a rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce, čo je určite spojené s potrebou a ochotou celoživotne sa vzdelávať.

Zamestnávatelia by mali čoraz viac investovať do inovácií a vysoko sofistikovaných zariadení, ako aj do svojich zamestnancov. Jednostranné zameranie na priemyselnú výrobu s nízkym stupňom inovácií môže spôsobiť zaniknutie rutinných pracovných miest a neschopnosť pretransformovať vzniknutú voľnú pracovnú silu na iné pracovné pozície. Taktiež lacná pracovná sila v období digitalizácie a znalostnej ekonomiky už viac nemôže byť konkurenčnou výhodou. V časoch výrazných klimatických zmien už nesmie byť cieľom konkurencieschopnosť, ale udržateľnosť.

Ďakujem OZ Potravinárov SR a Základnej organizácii OZ Potravinárov cukrikáreň Levice za pozvanie a možnosť byť medzi jej členmi. Vedeniu odborovej organizácie na čele s predsedom Henrichom Bobáľom držím palce v ďalšej odborárskej misii, prajem veľa odhodlania, energie, vôle, sily pri presadzovaní záujmov zamestnancov. Misia je to náročná, ale krásna!

Monika Uhlerová

Viceprezidentka KOZ SR

Fotogaléria: