Z rokovania Regionálnej rady predsedov Košického a Prešovského kraja OZ KOVO

Predstavitelia KOZ SR vždy využijú možnosť prísť medzi kolegov – odborárov z každého členského odborového zväzu, aby sa navzájom informovali o svojich aktuálnych aktivitách. V Starej Ľubovni sa v dňoch 28. a 29.5.2019 konalo dvojdňové zasadnutie členov Regionálnej rady predsedov OZ KOVO Košického a Prešovského kraja, na ktorom sa zúčastnil prezident KOZ SR Marián Magdoško spolu s viceprezidentkou Monikou Uhlerovou.

Rokovanie predsedov základných organizácií spadajúcich pod OZ KOVO bolo spojené s odbornými prezentáciami na tému budúcnosti odborov i vytýčenia si základných priorít do najbližšieho obdobia vrátane aktivít zameraných na zvyšovanie členskej základne a kampane zväzu za vyššie mzdy. Pozornosť venovali aj hodnoteniu zamestnaneckého prostredia, ako ovplyvňuje ekonomicko-sociálna situácia zamestnancov ich rodinný život, pretože vyššie mzdy a zlepšovanie zamestnaneckého prostredia sú hlavným motivátorom aj na vstup do odborov. Kováci si navzájom zdieľali informácie o kolektívnom vyjednávaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich rozširovaní, o stave podnikového kolektívneho vyjednávania.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško informoval o aktuálnych aktivitách konfederácie spojených s návrhom minimálnej mzdy na rok 2019 a prebiehajúcich rokovaniach s predstaviteľmi vlády a predstaviteľmi zamestnávateľských zväzov, o ďalších potenciálnych krokoch nasledujúcich po uzákonení zastropovania odchodu veku do dôchodku v súvislosti s druhým pilierom, o stratégii kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu, na príprave ktorej sa podieľa aj OZ KOVO, či o príprave a stave novelizácií niektorých právnych predpisov vrátane návrhu na zníženie počtu hodín prikázanej nadčasovej práce a zvýšenia príplatkov za ňu. Diskusia sa týkala aj sociálnej situácie na Slovensku a sociálnej argumentácie odborov pri kolektívnom vyjednávaní.

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová členom rady predstavila pohľad, ale aj úlohu odborov v procese digitalizácie a automatizácie aj v súvislosti s klimatickými zmenami. Nahrádzanie pracovnej sily strojmi spôsobí nevyhnutnú zmenu tradičných vzťahov zamestnancov a zamestnávateľov, rozvíjajúca sa automatizácia a digitalizácia výroby bude mať vplyv na počty pracovných miest. Účastníci zasadnutia spolu hľadali a definovali odpovede na otázky, aké sú očakávania odborov a čo je pre odbory priorita v tomto procese.

Fotogaléria: