Výzva prezidenta KOZ SR na vyplatenie 13. platu všetkým zamestnávateľom v Slovenskej republike

Konfederácia odborových zväzov SR podporuje každé zvyšovanie príjmu zamestnancov. Oslobodenie 13. platu vo výške 500 eur od daní a zdravotných odvodov je veľmi výhodným bonusom tak pre zamestnanca, ako aj zamestnávateľa.

Produktivita práce na Slovensku je dlhodobo vysoká, dosahuje cez 80% priemernej produktivity práce krajín EÚ a každým rokom rastie. Každý zamestnanec by mal byť teda spravodlivo ohodnotený za vykonanú prácu.

Zamestnávatelia sa dlhodobo sťažujú na vysokú cenu práce. „Preto vyzývam všetkých zamestnávateľov na Slovensku, či už v súkromnej, tak aj vo verejnej sfére, vrátane štátu, aby využili posledné dni na uplatnenie inštitútu 13., tzv. dovolenkového platu v zmysle platnej legislatívy, na základe ktorého je cena práce aktuálne najnižšia, a zvýšili tak príjem zamestnanca v mesiaci jún,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.