Snem KOZ SR: Odbory sa významne podieľali na príprave generálneho štrajku v novembri 1989

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom.

Okrem tradičných bodov rokovania každého jesenného snemu týkajúcich sa rozpočtu KOZ SR na nasledujúci rok či členskej základne, si delegáti pripomenuli aj novembrové udalosti spred 30 rokov. Presne 27. novembra 1989 sa totiž v Československu odohral generálny štrajk. V roku 1989 počas Nežnej revolúcie zohrali kľúčovú rolu najmä zamestnanci, ktorí sa spolu s odborovými organizáciami významne podieľali na príprave generálneho štrajku a zaslúžili sa tak aj o rozbitie prorežimných odborových štruktúr a vznik demokratických nových odborov. Takmer polovica všetkých pracujúcich v ČSSR 27. novembra 1989 na dve hodiny prerušila prácu. Množstvo zamestnancov štrajkovalo symbolicky – stužkou, transparentom či spoločným vyhlásením. „Aktivitu sprevádzali masové zhromaždenia na námestiach, ktoré organizovali a aj sa ich zúčastňovali práve odborári. Už počas novembra 1989 došlo vo vnútri odborov k silnému diferenčnému procesu. Odborári sa pridávali k demonštrujúcim študentom a spoluzakladali štrajkové výbory odborových zväzov, ktoré sa zmenili na základné organizácie nových odborových zväzov,“ uviedol k novembrovým udalostiam prezident KOZ SR Marián Magdoško.

V roku 2020 čakajú KOZ SR aj dve dôležité podujatia. Jedným je oslava 30. výročia jej vzniku. Zakladajúci – prvý Slovenský všeodborový zjazd sa konal v dňoch 9. a 10. apríla 1990. Tridsať rokov odborového hnutia, jeho významné medzníky, ako aj zhodnotenie činnosti odborov na Slovensku za uplynulé obdobie, prezentácia aktuálnych i budúcich cieľov bude obsahom osláv 30. výročia vzniku KOZ SR, ktoré sa uskutočnia v apríli budúceho roka. Rovnako delegáti odsúhlasili aj zvolanie IX. zjazdu KOZ SR, ktorý sa uskutoční v novembri 2020.

Delegáti Snemu KOZ SR jednohlasne prijali odporúčanie adresované vedeniu KOZ SR pri rokovaniach s politickými subjektami získať ich postoj k zachovaniu súčasných odborárskych štandardov, ako aj k legislatívnej úprave zákona o minimálnej mzde.

Všetci účastníci Snemu KOZ SR zároveň vyjadrili podporu zamestnancom spoločnosti PPS Group, a.s. Detva, ktorí vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Pohotovosť trvá od 5. novembra 2019 a je reakciou na rozhodnutie generálneho riaditeľa PPS Group o organizačnej zmene z 8. októbra, podľa ktorej sa stane s účinnosťou od 1. februára 2020 nadbytočných 25 zamestnancov. Odborári považujú rozhodnutie vedenia za nekorektné a nedôvodné, lebo zároveň v období doručovania výpovedí inzeruje na informačnom systéme trhu práce, že hľadá zamestnancov na rovnaké pozície.

Fotogaléria: