AKTUALITY

Z rokovania Snemu KOZ SR

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Snem KOZ SR sa o.i, zaoberal aktuálnou situáciou v kolektívnom vyjednávaní […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Snem KOZ SR: Odbory sa významne podieľali na príprave generálneho štrajku v novembri 1989

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Okrem tradičných bodov rokovania každého jesenného snemu týkajúcich sa rozpočtu […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Snem KOZ SR zvolil nových členov Predstavenstva KOZ SR a zástupcov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Delegáti snemu zvolili aj aj nových členov Predstavenstva KOZ SR […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Z rokovania Snemu KOZ SR vzišiel nový prezident KOZ SR

Delegáti Snemu KOZ SR sa dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí zaoberali nielen tradičnými materiálmi v tejto etape roku, ako sú napríklad čerpanie a návrh rozpočtu pre budúci rok, stavom členskej základne, ale aj aktuálnym spoločensko-politickým dianím, dosiahnutými úspechmi a rozpracovanými témami súvisiacimi s pracovnoprávnou a odborovou agendou. Delegáti Snemu KOZ SR dnes volili […viac]