PF 2020 – Koncoročné poďakovanie

Ďakujem všetkým členom odborov a odborovým funkcionárom za spoluprácu a podporu, sociálnym partnerom, ako zo strany vlády, ministerstiev i samosprávy, tak aj zástupcom zamestnávateľov a ostatným partnerom za prínosný a konštruktívny dialóg a prejavenú dôveru v roku 2019.

Rád by som na takúto spoluprácu rovnako intenzívne nadviazal aj v nadchádzajúcom roku. S príchodom sviatkov Vám prajem šťastné a veselé Vianoce v spoločnosti Vašich najmilších, veľa zdravia, spokojnosti a úspechov do nového roku 2020.

 

 

 

 

 

Marián Magdoško

prezident KOZ SR