Mladí odborári: Nové formy práce si vyžadujú intenzívnejšie náborové stratégie

Posledný januárový víkend (31.1. až 2.2. 2020) sa vo Viedni konalo prvé tohtoročné stretnutie Siete mladých odborárov zo strednej Európy, organizované Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), s podtitulom Ceytun 2.3:Poďme to zmeniť, nábor mladých odborárov.“

Členovia Siete mladých odborárov strednej Európy si uvedomujú nevyhnutnosť kontinuálneho vyhľadávania nových a mladých členov odborových zväzov, aby vybudovali aktívne, silné a udržateľné odborové hnutie, nevyhnutné pre budúcnosť. Počet členov v odborových zväzoch neustále klesá alebo stagnuje, pritom vznikajúce nové formy práce vyžadujúce intenzívnejšie náborové stratégie. Mladí odborári chcú byť na tieto zmeny pripravení.

Počas konferencie prítomní mapovali súčasnú situáciu s organizovanosťou v odborových zväzoch v krajinách nášho regiónu (t.j. Nemecko, Rakúsko, Česka republika, Slovensko, Maďarsko a Poľsko), aby si mohli vzájomne zdieľať informácie a skúsenosti zo všetkých šiestich krajín.

Rakúski kolegovia odprezentovali ich náborové stratégie a príklady dobrej praxe na národnej, ale aj sektorovej úrovni.

Počas konferencie zástupcovia Vida – rakúsky odborový zväz pre sektory dopravy a služieb poukázali na  nové spôsoby organizovania sa do odborov. Ich hlavné ciele sú:

  • Vida bojuje za dobré pracovné podmienky a zasadzuje sa za upravený pracovný čas
  • Vida sa zasadzuje za zlepšenie a udržanie pracovných miest
  • Vida ročne vyjedná so zamestnávateľmi viac ako 100 kolektívnych zmlúv, ktoré zakotvujú spravodlivejšie odmeňovanie, vianočný príspevok a príspevok na dovolenku, ako aj mnoho ďalších rámcových podmienok
  • Vida podporuje členov podnikových rád, ako aj rád pre zastúpenie mladých zamestnancov, poskytovaním právneho poradenstva, informačných materiálov alebo pomoci pri vyjednávaní podnikových dohôd
  • Vida lobuje na národnej a medzinárodnej úrovni.

Zástupcovia Vida okomentovali alebo priblížili aj členstvo vo VidaFlex – členmi sa môžu stať aj živnostníci, napríklad aj opatrovateľky zo Slovenska. Hlavný argument Vida pre nečlenov je: „Výška mesačného členského príspevku je jedno percento hrubého príjmu. Prepočítané na váš pracovný čas to znamená, že v prípade 40-hodinového pracovného týždňa vynaložíte na odborársky príspevok akurát tak 4 minúty a 48 sekúnd denne.”

Následne sa mladí odborári zamerali na konkrétne nástroje, ktoré je možné použiť, aby oslovili nových členov a nových mladých odborárov. Účastníci absolvovali workshopy, zamerané na nábor nečlenov do hnutia, a to cez sociálne siete alebo na argumentáciu na pracovisku.

Za KOZ SR sa zúčastnili 13 -i mladí odborári z Odborových zväzov KOVO, ECHOZ, OZ Pracovníkov školstva a vedy, OZ Drevo, lesy, voda, OZ polície v SR a SLOVESu, ktorí sa zhodli na tom, že „nábor mladých ľudí do odborov môže prebiehať nielen na pracovisku, ale aj v obchodnom dome, na spoločenských akciách alebo v bare. Prečo nie?“. „Je vidieť, že rakúski susedia náborujú kreatívne. Myslíme si, že iniciatíve sa medze nekladú a je na mieste otázka, či by sa takýmto spôsobom podarilo namotivovať aj mladých ľudí na Slovensku,“ uviedla Kristína Staníková z OZ SLOVES.

„Moju druhú účasť na konferencii CEYTUN vnímam ako veľmi poučnú. S kolegami z iných krajín sme si vzájomne mohli vymeniť skúsenosti, informácie a stratégie náboru mladých ľudí. Štruktúra každého odborového zväzu v každej krajine je iná, no napriek tomu máme všetci rovnaký cieľ. Bude mi nesmiernym potešením zúčastniť sa tohto stretnutia opäť, “ dodala Tatiana Seňanová z OZ KOVO.

„Vysoko si ceníme výber témy, ktorá bola tentokrát mimoriadne zaujímavá a aktuálna pre všetkých, čo sme stretnutia zúčastnili, a to najmä z pohľadu podobnosti problémov, ktorým mladí v odborových zväzoch pri nábore nových mladých členov čelia. Formy získavania si ich pozornosti a záujmu sú však rôzne. Práve táto odlišnosť je pre nás všetkých zdrojom inšpirácie, “ uviedla Františka Jakubíková z OZ polície v SR.

Fotogaléria: