AKTUÁLNE TÉMY

Poďte voliť!

Prezident KOZ SR Marián Magdoško už odvolil a vyzýva občanov, odborárov a všetkých našich členov k účasti na parlamentných voľbách a verí, že budete voliť takú politickú stranu, ktorá vo svojom prístupe k sociálnej politike kladie dôraz predovšetkým na aktívnu ochranu občanov, garantuje udržanie doposiaľ dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Výzva prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška členskej základni k parlamentným voľbám 2020: Poďme voliť!

Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu. Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

M. Magdoško, prezident KOZ SR rečník v diskusii na tému „Koho má voliť ľavicový volič?“

Dňa 17. februára 2020 sa v priestoroch Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) konala odborná diskusia na tému: Koho má voliť lavicový volič? M. Magdoško, prezident KOZ SR, M. Ftáčnik, podpredseda OZ Proforum, M. Muránsky, riaditeľ inštitútu ASA a R. Sťahel, riaditeľ Filozofického ústavu SAV diskutovali s B. Schmögnerovou o […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Prehľad vybraných oblastí predvolebných programov politických strán – Parlamentné voľby 2020

Prehľad predvolebných programov politických strán pred voľbami vo februári 2020 je sústredený na obsahový rozbor vybraných programových oblastí, ktoré sú Konfederáciou odborových zväzov SR v zmysle jej programových dokumentov vnímané ako prioritné. Materiál skúma predvolebné programy zverejnené k 31. januára 2020 všetkých 25 politických strán, uchádzajúcich sa o hlasy voličov […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári: Nové formy práce si vyžadujú intenzívnejšie náborové stratégie

Posledný januárový víkend (31.1. až 2.2. 2020) sa vo Viedni konalo prvé tohtoročné stretnutie Siete mladých odborárov zo strednej Európy, organizované Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), s podtitulom Ceytun 2.3: „Poďme to zmeniť, nábor mladých odborárov.“ Členovia Siete mladých odborárov strednej Európy si uvedomujú nevyhnutnosť kontinuálneho vyhľadávania nových a mladých členov odborových zväzov, aby […viac]