M. Magdoško, prezident KOZ SR rečník v diskusii na tému „Koho má voliť ľavicový volič?“

Dňa 17. februára 2020 sa v priestoroch Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) konala odborná diskusia na tému: Koho má voliť lavicový volič?

M. Magdoško, prezident KOZ SR, M. Ftáčnik, podpredseda OZ Proforum, M. Muránsky, riaditeľ inštitútu ASA a R. Sťahel, riaditeľ Filozofického ústavu SAV diskutovali s B. Schmögnerovou o tom, ktorá zo stredo-ľavých či ľavicových politických strán, kandidujúcich vo voľbách do NR SR, reprezentuje a aké ľavicové hodnoty a politiky bude presadzovať.