8. marec – deň boja za práva žien

Myšlienka usporiadať deň žien sa zrodila začiatkom 20. storočia a je historicky spojená s úsilím žien o dosiahnutie rovnoprávnosti. V roku 1908 15 tisíc žien pochodovalo ulicami New Yorku s požiadavkami na skrátenie pracovného času, zvýšenie miezd, hlasovacie právo a ukončenie zamestnávania detí. Medzinárodný deň žien dostal svoje pevné kontúry po rokovaní konferencie socialistických organizácií žien v Kodani v roku 1910. Na návrh Kláry Zetkinovej sa od nasledujúceho roku dohodnutý marcový deň vníma ako deň boja žien aj za volebné právo a rovnakú mzdu za rovnakú prácu, akú majú muži. Tento spoločenský sviatok je dnes všeobecne chápaný ako výraz boja aj proti akýmkoľvek formám diskriminácie, čo zdôraznila aj deklarácia Valného zhromaždenia OSN v roku 1977, ktorá vyhlásila 8. marec za deň boja za práva žien a svet v mieri.

„Konfederácia odborových zväzov SR od svojho vzniku podporuje všetky aktivity smerujúce k odstraňovaniu diskriminácie žien v pracovnom prostredí a presadzuje všetky opatrenia zamerané na zosúladenie pracovného a rodinného života. Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu, alebo za prácu rovnakej hodnoty. Platovú nerovnosť v odmeňovaní mužov a žien živia predsudky, stereotypné vnímanie pozície ženy zo strany spoločnosti a netransparentnosť. Tento rozdiel je nielen spoločensky neprípustný, ale aj nespravodlivý,“ uviedol pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prezident KOZ SR Marián Magdoško. „Aj touto cestou by som chcel všetkým ženám popriať zdravie, lásku a spokojnosť. Hlavne však pre život dôležitú maličkosť, akou je práca a zamestnanie,“ dodal.