AKTUÁLNE TÉMY

Príbeh „o nás bez nás“ pokračuje a prináša prvé trpké ovocie

Vláda dnes schválila zmeny v Zákonníku práce. Bez toho, aby o nich vôbec komunikovala, diskutovala, spýtala sa na názor zamestnancov, ktorých sa tieto zmeny bytostne dotýkajú. Keby tak učinila, možno by na svetlo sveta takéto niečo ani nevyšlo. Stále neviem, či ignorácia sociálnych partnerov vychádza len z neznalosti dôležitosti sociálneho partnerstva a udržania sociálneho zmieru, […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Opatrenia na boj s koronavírusom

V relácii RTVS O 5 minút dvanásť (29.3.2020) spolu s ministrom financií Eduardom Hegerom, exministrom financií Ladislavom Kamenickým, viceprezidentom AZZZ SR Rastislavom Machunkom diskutoval prezident KOZ SR Marián Magdoško.   “Očakávame, že vláda príjme ďalšie kroky na udržanie zamestnanosti, to je pre nás hlavná priorita. Odporúčame, aby bol zriadený obdobný krízový […viac]

NÁZORY

Nová vláda o pracujúcich bez pracujúcich?

Po prijímaní okamžitých riešení, ktoré sa orientujú najmä na maximálnu ochranu zdravia ľudí, zabezpečenie výroby a dodávok elektriny, potravín, liekov, zdravotníckeho materiálu či prostriedkov na boj proti pandémii, na dvere klope ďalší balík nástrojov. Sú cielené na zmiernenie negatívnych ekonomických a sociálnych dôsledkov vyvolaných koronakrízou. Akékoľvek opatrenia by sa však […viac]

AKTUALITY

Vyhlásenie KOZ SR k spôsobu komunikácie o možných opatreniach na elimináciu ekonomických a sociálnych dopadov šírenia nákazy COVID-19

Pandémia koronavírusu COVID-19 výrazne zasiahla aj Slovenskú republiku. Naša spoločnosť sa ocitá nielen pred akútnou potrebou chrániť zdravie všetkých obyvateľov Slovenska, ale aj pred ťažkou dilemou, ako riešiť jej ekonomické a sociálne dopady. Je nevyhnutné, aby sociálni partneri čo najskôr prediskutovali aktuálny stav a rozsah týchto dopadov, ako aj existujúce […viac]

AKTUALITY

Aké sú možné riešenia súčasnej situácie z pohľadu pracovnoprávnej legislatívy?

Pracovno-právna legislatíva rieši niekoľko možných prípadov, ktoré v danej situácii môžu nastať, alebo už nastali. Ich stručný sumár ponúkame tu: Tam, kde je to možné dohodnúť, je ideálnym riešením pre zamestnanca i zamestnávateľa výkon práce z domu, tzv. home office, čiže práca z domu. V prípade, že je zamestnancovi nariadená karanténa, považuje sa to […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Žiadame zvolanie rokovania tripartity v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, ktorý zasiahol aj Slovenskú republiku, a vyhlásením núdzového stavu sa aj medzi zamestnancami vynárajú stále nové otázky týkajúce sa ochrany verejného zdravia a pracovnoprávnych možností daných Zákonníkom práce práve v období pandémie. KOZ SR preto v tejto súvislosti vyzýva na zvolanie mimoriadneho rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR v […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

KORONAVÍRUS: Odborové zväzy reagujú

Zvládnutie dnešnej mimoriadnej situácie je dôležité na všetkých úrovniach. Zástupcovia zamestnancov u mnohých zamestnávateľov konajú priamo na pracovisku najmä v oblasti úseku hygieny, navrhujú opatrenia na ochranu zamestnancov, aby sa zabránilo prípadnému šíreniu vírusu a zmierneniu následkov. Odbory sú pri svojich členoch. Viac informácií o aktuálnej situácii na rôznych pracoviskách […viac]

AKTUALITY

Zdravie a ochrana zamestnancov sú pre nás dôležité

Súčasná situácia je pre nás všetkých veľmi náročná a aj mätúca, pretože mnohí z vás si nemôžu dovoliť dodržať odporúčanú izoláciu v domácom prostredí. Je pochopiteľné, že nikto nechce pracovať v rizikovom prostredí. Mnohí zamestnávatelia to pochopili a umožnili svojim zamestnancom inú formu výkonu práce. Zamestnanci by sa v takejto mimoriadnej situácii, s ktorou sa naša […viac]

AKTUALITY

Výzva viceprezidentky KOZ SR a podpredsedníčky Hospodárskej a sociálnej rady SR Moniky Uhlerovej k sociálnym partnerom – zamestnávateľom a štátu

Ako podpredsedníčka Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartity) týmto vyzývam a prosím sociálnych partnerov – zamestnávateľov a štát, ak tak ešte doteraz neučinili, aby v súčasnej krízovej situácii umožnili svojim zamestnancom v čo najväčšej možnej miere využívať prácu z domu (ak to povaha ich práce dovoľuje), skracovali im pracovný čas a pracovný týždeň, vytvárali si záložné personálne […viac]