Mladí odborári: Členská základňa sa rozširuje – viac a viac mladých ľudí vstupuje do odborov

Konfederácia odborových zväzov SR zorganizovala prvé tohtoročné zasadnutie Rady mladých KOZ SR zamerané na vyhodnotenie predchádzajúceho roku a prípravu projektov a definíciu cieľov na rok 2020. Mladí odborári považujú za pozitívne, že v roku 2019 stúpla členská základňa a každým rokom je väčší záujem mladých ľudí vstupovať do odborov a zakladať základné organizácie. Aj RM počas roka zorganizovalo mnoho akcii na pozitívnu motiváciu mladých vstúpiť do odborového hnutia.

Stretnutia, ktoré sa konalo 6.3 až 7.3 v Bratislave, sa zúčastnili mladí zástupcovia z 15 odborových zväzov. Predseda RM KOZ SR František Gajdoš a podpredsedníčka Františka Jakubíková odprezentovali aktivity, ktoré sa mladým odborárom podarili v roku 2019, či už na domácej pôde, ale aj na európskej úrovni.  

Stretnutia sa zúčastnila aj viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, s ktorou mladí odborári diskutovali nielen o povolebnej situácii, ale pripomenuli si aj jedno z viacerých významných podujatí tohto roka, a to 30. výročie vzniku KOZ SR.

Prezentácie medzinárodných aktivít RM KOZ SR patrila trom mladým odborárkam – Veronike Bujnovej a Barbore Belobradovej z OZ PŠaV a Alexandre Spevárovej z OZ DLV. 

Cieľom aktivít mladých v rámci Európskej odborovej konfederácie je, aby bolo počuť hlas mladých európskych pracovníkov, ale aj nezamestnaných v rámci odborového hnutia či  širšej spoločnosti. Európsky dokument o politike zamestnanosti mladých ľudí (prijatý v roku 2015) sumarizuje názory a odporúčania európskej pracovnej skupiny v oblasti mládeže. Načrtáva realitu, ktorej čelia mladí pracovníci v súvislosti s pracovnými podmienkami a prechodom zo vzdelávacieho systému na trh práce alebo na ďalšie vzdelávanie (stáže, učňovské vzdelávanie, duálne vzdelávanie, podnikanie a mobilita).

Počas rokovania Marta Hašková, špecialistka KOZ SR, odborne prezentovala tému: “Digitálna práca v strednej Európe; výsledky prieskumu ETUI ohľadom práce cez internet a práce na platformách”.

Cieľom ETUI prieskumu, ktorý sa vykonal v Bulharsku, Maďarsku, Lotyšsku, Poľsku a na Slovensku v rokoch 2018 – 2019, bolo zmapovať rozsah digitálnej práce, prieskumu. 

“Takéto typy práce nie sú zahrnuté do oficiálnej štatistiky trhu práce, chýba dostatok spoľahlivých dát. Údaje sa zbierali prostredníctvom prieskumu ohľadom týchto typov práce, a to pomocou stratifikovaného náhodného výberu vzoriek a osobných rozhovorov s dospelými v ich domovoch,“ ozrejmila prítomným počas svojej prezentácie M. Hašková.

Podstatnú časť svojho zasadnutia venovali mladí odborári príprave svojich aktivít v roku 2020. V druhý deň svojho stretnutia pripravili video odkaz mladých odborárov k 30. výročiu vzniku KOZ SR.

Predseda RM KOZ SR František Gajdoš po zasadnutí uviedol: Na našom prvom tohtoročnom zasadnutí sme si vyhodnotili prvý rok pôsobenia novovzniknutej RM KOZ SR a je až neuveriteľné, čo všetko sme za taký krátky čas stihli na domácej, aj medzinárodnej úrovni. Veľmi sa teším, že na zasadnutí sa zúčastnilo viacero nových členov, vďaka čomu sa pôsobenie RM rozrastá. Aj v aktuálnom roku nás čaká mnoho výziev a projektov, čo dáva predpoklad ďalšieho výrazného progresu RM KOZ SR. Za obdobie nášho pôsobenia vnímam výrazný posun vo vnímaní odborov medzi mladými zamestnancami čoho dôkazom je aj stúpajúci trend členskej základne a taktiež zvyšujúci sa počet funkcionárov na úrovni základných organizácií, vo veku do 40 rokov. To nás napĺňa obrovskou dávkou optimizmu a motivácie do ďalšieho obdobia.“

Fotogaléria: