Výzva viceprezidentky KOZ SR a podpredsedníčky Hospodárskej a sociálnej rady SR Moniky Uhlerovej k sociálnym partnerom – zamestnávateľom a štátu

Ako podpredsedníčka Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartity) týmto vyzývam a prosím sociálnych partnerov – zamestnávateľov a štát, ak tak ešte doteraz neučinili, aby v súčasnej krízovej situácii umožnili svojim zamestnancom v čo najväčšej možnej miere využívať prácu z domu (ak to povaha ich práce dovoľuje), skracovali im pracovný čas a pracovný týždeň, vytvárali si záložné personálne kapacity a striedanie zamestnancov, zabezpečili a dovolili im používať ochranné pomôcky.

Plne si uvedomujem, že súčasná situácia spôsobí výrazné ekonomické výpadky, ktoré budú mať dosahy na firmy, zamestnávateľov a podnikateľský sektor, ako aj na zamestnancov. Preto vyjadrujem presvedčenie, že hneď ako to situácia dovolí, by malo byť zvolané rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartity), ktorá by za účasti sociálnych partnerov – zástupcov štátu, zamestnancov a zamestnávateľov – prerokovala sociálne a ekonomické dopady a možné nástroje a opatrenia na ich sanáciu.

Teraz sme všetci na jednej lodi. Myslím, že nastal čas, aby sme aj na Slovensku legislatívne ukotvili a aktivovali kurzarbeit, o ktorom sme v posledných mesiacoch diskutovali. Za akých okolností a v akých časoch, ak nie v takých, ktorým teraz čelíme, nevyužiť nástroj, ktorý pomôže zamestnancom kompenzáciou možnej ušlej mzdy, zamestnávateľom udržať zamestnanosť a predísť možnému krachu, a štátu eliminovať negatívne dopady (nielen) na verejné financie v dôsledku zvýšenej nezamestnanosti či obmedzenia ekonomickej činnosti firiem. Je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti budeme čeliť ďalším krízam, na ktoré musíme byť pripravení novými a doteraz nevyužívanými opatreniami so silnou angažovanosťou štátu a v kooperatívnom duchu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.

Na záver chcem poďakovať všetkým zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí sú v týchto náročných dňoch v plnom nasadení a povaha ich práce nedovoľuje zostať doma. Vyjadrujem hlbokú úctu pred tými, ktorí pomáhajú, aby sme všetci tieto chvíle zvládli. Ďakujem zamestnancom a zamestnankyniam zdravotníctva, sociálnych služieb, lekární, obchodu a služieb, zásobovania, dopravy, príslušníkom a príslušníčkam polície, armády, ale aj tým, ktorí pracujú v nepretržitých prevádzkach, vo výrobe, ktorú nemožno zo dňa na deň vypnúť. Úcta, rešpekt a ďakujem!

🇸🇰 VÝZVA VICEPREZIDENTKY KOZ SR A PODPREDSEDNÍČKY HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR MONIKY UHLEROVEJ K SOCIÁLNYM…

Uverejnil používateľ Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR Piatok 13. marca 2020