Žiadame zvolanie rokovania tripartity v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, ktorý zasiahol aj Slovenskú republiku, a vyhlásením núdzového stavu sa aj medzi zamestnancami vynárajú stále nové otázky týkajúce sa ochrany verejného zdravia a pracovnoprávnych možností daných Zákonníkom práce práve v období pandémie. KOZ SR preto v tejto súvislosti vyzýva na zvolanie mimoriadneho rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR v súvislosti so sociálnymi a hospodárskymi dopadmi krízy spojenej so šírením nákazy COVID-19. KOZ SR je presvedčená, že len koordináciou a kooperáciou so sociálnymi partnermi na národnej úrovni v tomto náročnom období dokážeme zamedziť a zmierniť následky ohrozenia.

Uvedomujeme si závažnosť aktuálnej situácie a oceňujeme konanie a prijaté rozhodnutia vládou Slovenskej republiky, ako aj Ústredným krízovým štábom. Napriek tomu sme presvedčení, že je nevyhnutné, aby sociálni partneri na úrovni Hospodárskej a sociálnej rady SR, tzv. tripartity, čo najskôr prediskutovali aktuálny stav v zamestnávateľskom a zamestnaneckom prostredí, rozsah ekonomických a sociálnych dosahov krízy na dané prostredie, ako aj existujúce možnosti a návrhy nových opatrení na zmiernenie a sanáciu týchto dosahov. Preto žiadame kompetentného predsedu HSR o urýchlené zvolanie mimoriadneho rokovania HSR v súvislosti so sociálnymi a hospodárskymi dopadmi krízy spojenej so šírením nákazy COVID-19. KOZ SR je presvedčená, že len koordináciou a kooperáciou so sociálnymi partnermi na národnej úrovni v tomto náročnom období dokážeme zamedziť a zmierniť následky ohrozenia. „Plne si uvedomujeme, že súčasná situácia spôsobí výrazné ekonomické výpadky, ktoré budú mať dosahy na firmy, zamestnávateľov a podnikateľských sektor, ako aj na zamestnancov. Preto vyjadrujeme presvedčenie, že hneď ako to situácia dovolí, by malo byť zvolané rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá by za účasti sociálnych partnerov – zástupcov štátu, zamestnancov a zamestnávateľov – prerokovala sociálne a ekonomické dopady a možné nástroje a opatrenia na ich sanáciu,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR a podpredsedníčka HSR SR Monika Uhlerová.

Je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti budeme čeliť krízam. Musíme byť na ne pripravení novými a doteraz nevyužívanými opatreniami na kompenzáciu možnej ušlej mzdy, ktoré pomôžu zamestnávateľom udržať zamestnanosť a predísť možnému krachu a štátu eliminovať negatívne dopady na verejné financie v dôsledku zvýšenej nezamestnanosti či obmedzenia ekonomickej činnosti firiem.

Súčasná situácia je pre nás všetkých veľmi náročná a pre mnohých aj mätúca, pretože nie všetci zamestnanci si môžu dovoliť dodržať odporúčanú izoláciu v domácom prostredí. Je pochopiteľné, že nikto nechce pracovať v rizikovom prostredí. Mnohí zamestnávatelia to pochopili a umožnili svojim zamestnancom inú formu výkonu práce. „Sme presvedčení, že zamestnanci by sa v takejto mimoriadnej situácii, s ktorou sa naša spoločnosť ešte nestretla, nemali deliť na občanov prvej a druhej kategórie – teda na tých, ktorí môžu byť v bezpečí domácej izolácie, a na tých, ktorí musia pracovať, hoci nezachraňujú životy iných, nestarajú sa bezpečnosť a zdravie nás a našich rodinných príslušníkov, potravinové a energetické dodávky, či dopravu ľudí a tovarov,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Sme si vedomí, že mnohí zamestnanci pracujú v nepretržitých prevádzkach, ako aj prevádzkach, ktoré nemožno zo dňa na deň vypnúť. Vítame preto rozhodnutie najväčšieho zamestnávateľa na Slovensku Volkswagen Slovakia utlmiť svoju výrobu. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov veríme v podobné rozhodnutie aj u iných zamestnávateľov, pretože potenciálne riziko šírenia nákazy vo výrobných závodoch, logistických centrách a všade tam, kde aktuálne ešte stále prichádza k stretávaniu sa veľkého počtu ľudí v uzavretých priestoroch, je obrovské.

Zdravie a ochrana zamestnancov sú pre nás dôležité, ako aj to, aby sme túto mimoriadnu situáciu spolu zvládli. Je potrebné zdôrazniť, že zástupcovia zamestnancov u mnohých zamestnávateľov konajú priamo na pracovisku najmä v oblasti úseku hygieny a aj spolu so zamestnávateľmi hľadajú riešenia, ako novú situáciu zvládnuť.

Bratislava, 16.3.2020