Veľké uznanie a poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí v tejto zložitej situácii pracujú!

KOZ SR vyslovuje veľké uznanie všetkým zamestnancom v Slovenskej republike, ktorí pracujú a významne sa podieľajú na tom, aby sa v tejto pre nás mimoriadnej situácii, chod SR nezastavil. Nie je možné vymenovať všetky profesie, či už sú to zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci, záchranári, vodiči vo verejnej aj nákladnej doprave, na železnici, v energetike, zamestnancov v nepretržitých prevádzkach, zabezpečujúcich potraviny, vodu, teplo, ale aj televízne, rozhlasové, aby sme mali informácie, a ďalšie a ďalšie profesie. Títo všetci majú naše veľké uznanie!

Je potrebné zdôrazniť, že zástupcovia zamestnancov u mnohých zamestnávateľov konajú priamo na pracovisku najmä v oblasti úseku hygieny a aj spolu so zamestnávateľmi hľadajú riešenia, ako novú situáciu zvládnuť. Ďakujeme!

Zdravie a ochrana zamestnancov sú pre nás dôležité, ako aj to, aby sme túto mimoriadnu situáciu zvládli s čo najmenšími finančnými dopadmi na všetkých zamestnancov.

👷‍♂️👩‍🔬👨‍🍳VEĽKÉ UZNANIE A POĎAKOVANIE VŠETKÝM ZAMESTNANCOM, KTORÍ V TEJTO ZLOŽITEJ SITUÁCII PRACUJÚ!Konfederácia…

Uverejnil používateľ Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR Štvrtok 19. marca 2020