Nová vláda o pracujúcich bez pracujúcich?

Po prijímaní okamžitých riešení, ktoré sa orientujú najmä na maximálnu ochranu zdravia ľudí, zabezpečenie výroby a dodávok elektriny, potravín, liekov, zdravotníckeho materiálu či prostriedkov na boj proti pandémii, na dvere klope ďalší balík nástrojov.

Sú cielené na zmiernenie negatívnych ekonomických a sociálnych dôsledkov vyvolaných koronakrízou. Akékoľvek opatrenia by sa však nemali prijímať bez dialógu a diskusie.

Do tohto procesu treba zapojiť sociálnych partnerov na všetkých úrovniach. Rokovania s vládou nemôžu prebiehať len za účasti podnikateľov s vylúčením zástupcov zamestnancov. Tripartita už mala dávno zasadať bez ohľadu na to, že nás zákerný vírus zastihol v čase striedania vlád.

Viac sa dočítate v článku viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej v rubrike Analýzy a postrehy denníka Pravda TU.