Relácia K veci (Rádio Slovensko): KOZ SR kritizuje vládu

KOZ SR na svojej tlačovej konferencii kriticky vystúpila k spôsobu, akým vláda pripravuje opatrenia na zmiernenie ekonomických dosahov, ktoré spôsobila koronakríza. Viac uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová v relácii K veci v Rádio Slovensko (1.4.2020).

“Už viackrát odznelo a aj zo strany vlády, aj zo strany zamestnávateľov, že v tejto situácii sme všetci na jednej lodi. Je to pravda a všetci na tejto jednej lodi musíme spolu komunikovať a hľadať spoločné riešenia. Tu neexistuje moment, že by bola len jedna skupina víťazom na úkor inej skupiny. Preto musíme hľadať také riešenia, ktoré budú dostatočne rýchle, ktoré budú efektívne a ktoré zasiahnu v tom pozitívnom slova zmysle aj zamestnancov, aj zamestnávateľov, a teda budú na ich prospech. No a ak vláda nekomunikuje práve s reprezentantmi tých najväčších ekonomicky činných skupín, čiže so zamestnancami a so zamestnávateľmi, tak potom do istej miery sama seba diskvalifikuje aj z legitimity prijímaných opatrení,” uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

 

🎙 V SÚČASNEJ SITUÁCII SME VŠETCI NA JEDNEJ LODI Už viackrát odznelo a aj zo strany vlády, aj zo strany zamestnávateľov,…

Uverejnil používateľ Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR Štvrtok 2. apríla 2020