AKTUÁLNE TÉMY

Program vlády 2020 – 2024: pohľad zľava

V podvečer Sviatku práce a v deň vyslovenia dôvery vláde Igora Matoviča vyšla z dielne Friedrich-Ebert-Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej republike a OZ Progresívne fórum e-publikácia „Program vlády 2020 – 2024: pohľad zľava“. Súčasťou skvelého autorského tímu spolu s Alexandrom Ačom, Milanom Ftáčnikom, Radovanom Geistom, Danielom Gerberym, Antonom Marcinčinom, Jurajom Marušiakom, […viac]

AKTUALITY

Vyberáme z PVV: Vláda chce dať zamestnancom na výber medzi stravnými lístkami a hotovosťou

Opatrenie nahradiť stravné lístky finančnou hotovosťou môže na prvý pohľad vyzerať lákavo a ľúbivo, ale skrýva v sebe viacero rizík, ktorých negatívny efekt sa môže prejaviť až s odstupom času. Existuje množstvo štúdii, ktoré potvrdzujú priamy súvis a vplyv stravných lístkov na stravovanie a zdravie zamestnancov. Vyplácanie stravného v hotovosti môže spôsobiť, že zamestnanec obmedzí […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Pamätajme na pracovníkov, ktorí prišli o život

28. apríl je nielen Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale zároveň aj Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Cieľom Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu, […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Covid-19 ako choroba z povolania

28. apríl – Medzinárodný spomienkový deň na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania predstavuje príležitosť zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu. Dnes si pripomíname aj všetkých tých, ktorí zomreli pri výkone svojej práce v dôsledku nakazenia koronavírusom. Ochorenie COVID-19 nám ukázalo, ako veľmi […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Publikácia: Koronakríza a odbory na Slovensku

Rok 2020 sa navždy zapíše do dejín ako rok boja nielen s pandémiou COVID 19, ktorá nečakane zasiahla celú spoločnosť, ale aj ako rok boja za udržanie zamestnanosti, hľadania riešení pre trh práce, ako boj odborov za svojich členov, ktorí častokrát predstavujú tú najnižšie príjmovú a tým pádom krízou najviac […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Komentár KOZ SR k Programovému vyhláseniu vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024

Vládna koalícia pri predkladaní svojho programového vyhlásenia deklarovala, že programové vyhlásenie vlády je ambicióznym plánom ako zlepšiť Slovensko. Avšak dokument obsahuje len množstvo všeobecne formulovaných záväzkov bez hlbšieho upresnenia, vágne hodnotové smerovanie a ciele bez konkretizácie opatrení na ich dosiahnutie. Program celkovo pôsobí nekonzistentne, v niektorých častiach si dokonca medzirezortne odporuje a v niektorých […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Prezident KOZ SR Marián Magdoško o podpore pre podniky a regióny

V štúdiu televízie TA3 v relácii Téma dňa (16.4.2020) diskutoval prezident KOZ SR Marián Magdoško, Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR a poradkyňa ministra hospodárstva Jana Kiššová. Napriek všetkým vyjadreniam vlády o pomoci firmám a zamestnancom možno konštatovať, že zatiaľ z avizovanej pomoci nikto nevidel ani euro. Kedy tá finančná pomoc reálne […viac]

AKTUALITY

Žiadame zvolanie tripartity k programovému vyhláseniu vlády

Konfederácia odborových zväzov SR spolu so zástupcami zamestnávateľov združenými v Asociácii zamestnávateľských zväzov Slovenskej republiky, Asociácii priemyselných zväzov a Združením miest a obcí Slovenska požiadali listrom ministra práce a zároveň predsedu Hospodárskej a sociálnej rady SR Milana Krajniaka o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR k Programovému vyhláseniu vlády SR, a to v čo najkratšom […viac]