Zmeny v Zákonníku práce v neprospech zamestnancov nebudú

Naše aktivity, intervencie, medializácia problémov, veľká vlna nespokojnosti a pohoršenia zo strany zamestnancov, tlak na vládu ako aj komunikácia s poslancami parlamentu a včerajšie nočné rokovanie s ministrom práce priniesli pozitívne výsledky. Po vypočutí a preštudovaní si argumentácie, stanovísk a pripomienok zo strany zástupcov KOZ SR k novele Zákonníka práce bolo vypustené najspornejšie ustanovenie, podľa ktorého by si zamestnanec musel odpracovať do 400 hodín navyše v priebehu 12 mesiacov, ak by mu to zamestnávateľ nariadil z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a nemohol zamestnancovi prideľovať prácu a poskytoval mu náhradu mzdy. Je to úspech pre odbory a zamestnancov!

Ešte pracujeme na tom, aby sa výška karanténnej OČR vyrovnala náhrade mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa (to znamená, ak je zamestnanec jednej firmy na OČR so svojim dieťaťom z dôvodu zatvorenia školy a dostáva náhradu mzdy v podobe karanténnej OČR vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu a iný zamestnanec tej istej firmy zostáva doma z dôvodu zatvorenia prevádzky a dostane napr. až 80% mzdy). Tieto náhrady by sa mali k sebe priblížiť. Máme prísľub aj v ďalších veciach vrátane zvolania tripartity v priebehu nasledujúcich dní.