Žiadame zvolanie tripartity k programovému vyhláseniu vlády

Konfederácia odborových zväzov SR spolu so zástupcami zamestnávateľov združenými v Asociácii zamestnávateľských zväzov Slovenskej republiky, Asociácii priemyselných zväzov a Združením miest a obcí Slovenska požiadali listrom ministra práce a zároveň predsedu Hospodárskej a sociálnej rady SR Milana Krajniaka o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR k Programovému vyhláseniu vlády SR, a to v čo najkratšom možnom čase.

Programové vyhlásenie vlády všetci sociálni partneri považujú za tak závažný dokument, ktorý by mal byť prerokovaný aj v tripartite, ako tomu bolo vždy aj v minulosti. Udržanie sociálneho zmieru by totiž malo byť cieľom každej vlády a práve v tejto zložitej dobe je veľmi dôležité realizovať zodpovednú a vyváženú politiku vo vzťahu k zamestnancom a zamestnávateľom.

Znenie listu TU.