Publikácia: Koronakríza a odbory na Slovensku

Rok 2020 sa navždy zapíše do dejín ako rok boja nielen s pandémiou COVID 19, ktorá nečakane zasiahla celú spoločnosť, ale aj ako rok boja za udržanie zamestnanosti, hľadania riešení pre trh práce, ako boj odborov za svojich členov, ktorí častokrát predstavujú tú najnižšie príjmovú a tým pádom krízou najviac ohrozenú vrstvu obyvateľstva. Funkčný sociálny dialóg a zapojenie odborov do boja proti koronakríze je v záujme nielen členov odborov, ale aj nečlenov, ktorí požívajú ich práva, a v neposlednom rade v záujme vlády, ktorá deklaruje, že podnikne všetky možné relevantné kroky na udržanie zamestnanosti.

Doterajšie kroky a pozíciu slovenských odborov v súčasnej situácii sa viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová snažila obsiahnuť v analýze „Koronakríza a odbory na Slovensku. Vybrané sociálne a ekonomické súvislosti koronakrízy optikou odborov“ publikovanej Friedrich-Ebert-Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej republike.

Publikácia je dostupná TU.

📕📚 PUBLIKÁCIA: KORONAKRÍZA A ODBORY NA SLOVENSKU (MONIKA UHLEROVÁ)Rok 2020 sa navždy zapíše do dejín ako rok boja…

Uverejnil používateľ Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR Piatok 24. apríla 2020