Minister práce pokračuje v likvidácii sociálneho dialógu, KOZ SR mu v tom pomáhať nebude!

Vláda včera na svojom rannom rokovaní schválila koncepciu tzv. Kurzarbeitu. Ten však, rovnako ako zákon roka – zákon o štátnom rozpočte, opäť nebol riadne prerokovaný v tripartite. S tým Konfederácia odborových zväzov SR nemôže súhlasiť.

„Nebudeme hrať hru ministra práce Krajniaka! Nechceme blokovať pomoc pre firmy a pracujúcich, zároveň si ale nenecháme skákať po hlave. Platí zákon, ktorý stanovuje, ako má tripartita fungovať. Máme odborné kapacity, ktoré v rámci sociálneho dialógu vedia a chcú priložiť ruku k dielu a sme presvedčení, že vieme byť nápomocní. Minister Krajniak však robí všetko preto, aby odbory blokoval. Preto sa nezúčastníme najbližšieho zvolaného rokovania tripartity a budeme pokračovať v protestných a nátlakových akciách s cieľom navrátiť sociálny dialóg,“ vysvetlil prezident KOZ SR Marián Magdoško.

KOZ SR samotný Kurzarbeit podporuje. Ide o zavedenie pomoci s cieľom udržať pracovné miesta, najmä vo výrobných podnikoch, v podobe systému skrátenej pracovnej doby. Bude sa platiť zo sociálneho poistenia.

KOZ SR sa zatiaľ nemala možnosť oboznámiť ani s vládnym programom Prvá pomoc plus. Konfederácia je presvedčená, že opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia choroby, ktoré významne zasahujú do podnikania a výrazne zvyšujú sociálne a ekonomické dopady pandémie, musia byť primerane kompenzované. „Očakávame, že nová schéma odstráni všetky nedostatky opatrení z prvej vlny, ktoré nechali bez povšimnutia slobodné povolania, množstvo ľudí na voľnej nohe, verejné podniky a mnoho ďalších skupín,“ dodáva Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR.

Stanovisko KOZ SR