Predstavenstvo KOZ SR odsudzuje sankcionovanie zamestnancov v súvislosti s ich dobrovoľným rozhodnutím o účasti alebo neúčasti na plošnom testovaní

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020. Testovanie na COVID-19 je založené na dobrovoľnej báze občana (zamestnanca). Ak sa zamestnanec rozhodol, že nepôjde na testovanie, nemôže ani nastúpiť do práce, pretože nedisponuje negatívnym výsledkom testu a  zároveň musí akceptovať obmedzenie svojho pohybu a pobytu, čo je jeho občianskou povinnosťou. Predstavenstvo KOZ SR sa preto na svojom rokovaní zaoberalo aj medializovanými vyhláseniami zamestnávateľov a následným zastrašovaním zamestnancov, že z vyššie uvedeného dôvodu ich neprítomnosť v práci bude kvalifikovaná ako neospravedlnená absencia a bude dôvodom na ukončenie pracovného pomeru.

Predstavenstvo KOZ SR odsudzuje takéto praktiky a sankcionovanie zamestnancov v súvislosti s ich dobrovoľným rozhodnutím o účasti alebo neúčasti na plošnom testovaní. Zastávame názor, že ide o obmedzenia slobody pohybu a pobytu, kedy zamestnanec nemôže ísť do práce, lebo nedisponuje negatívnym testom. Zároveň však ide o plnenie občianskych povinností. Občianska povinnosť vzniká aj pri mimoriadnych udalostiach, kde sa mimoriadnou udalosťou rozumie aj ohrozenie verejného zdravia. Zamestnávateľ je v takýchto prípadoch povinný ospravedlniť to ako prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu tak, ako o tom hovorí Zákonník práce. KOZ SR pripravuje právnu analýzu posúdenia súladu, resp. nesúladu nariadení a platných legislatívnych noriem, povinností a nárokov zamestnancov.

Dopady pandémie a záchrana ekonomiky opäť skončila na pleciach zamestnancov. A opäť raz si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo boli odkázaní na sociálne dávky. Prijatím novelizovanej legislatívy sa im znižujú aj minimálne mzdové tarify a zmrazujú príplatky po budúcom roku, teraz musia znášať aj následky celoplošného testovania. Účet za obnovu ekonomiky znovu zaplatia zamestnanci!

Predstavenstvo KOZ SR preto apeluje na vládu, politikov a zamestnávateľov, aby k riešeniu vzniknutej situácie pristupovali zvlášť citlivo a zamestnanci neniesli postih za svoje slobodné rozhodnutie.