AKTUÁLNE TÉMY

Poskytovanie osobných, ochranných, hygienických a pracovných prostriedkov zamestnancom

Stanovisko Združenia odborových inšpektorov BOZP pri KOZ SR a Odboru BOZP KOZ SR k pandémii Covid – 19 a iným prenosným ochoreniam biologického pôvodu v súvislosti s povinnosťami zamestnávateľa. Aktuálnou témou v súvislosti s ochranou zamestnancov pred koronavírusom (COVID-19) je najmä dôsledné používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú ochranné rúška, respirátory, rukavice, ochranné odevy a pod. Najmä tí […viac]

AKTUALITY

Otvorený list prezidenta KOZ SR adresovaný prezidentke SR v súvislosti s jej dnešným vystúpením

Zastrašovanie zamestnancov zo strany zamestnávateľov, ktorí by sa testovania nezúčastnili a tým pádom by nemohli nastúpiť do práce, pretože nebudú nedisponovať negatívnym výsledkom testu, ale zároveň musia akceptovať obmedzenie svojho pohybu a pobytu, zastrašovanie zo strany vládnych činiteľov, delenie občanov Slovenskej republiky na dve kategórie občanov – na tých, ktorí budú […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová v relácii televízie TA3 „Téma dňa“ na tému celoplošného testovania a pracovnoprávnych dôsledkov

Hosťami relácie (odvysielanej 29.10.2020) boli tiež poslanci NR SR Andrea Letanovská a Erik Tomáš, Emil Macho, predseda SPPK Môže vláda lekárov prinúť k poslušnosti a testovaniu? Má zamestnanec nárok odmietnuť testovanie a zároveň nastúpiť do práce? Môže zamestnávateľ podmieniť prácu zamestnanca preukázaním sa negatívneho testu? Môžu testy vykonávať aj súkromné […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR: V súvislosti s financovaním dobrovoľníkov nesmie dochádzať k porušovaniu zákona

V súvislosti s financovaním dobrovoľníkov, ktorí sú nápomocní pri celoplošnom testovaní, vzniká množstvo otázok okolo ich financovania. Na základe akej zmluvy budú vykonávať svoju prácu, aká odmena a akým spôsobom im bude vyplatená? Konfederáciu odborových zväzov SR kontaktujú nielen občania Slovenska, ktorí prejavili záujem a ochotu pomáhať pri celoslovenskom testovaní, ale aj […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Predstavenstvo KOZ SR odsudzuje sankcionovanie zamestnancov v súvislosti s ich dobrovoľným rozhodnutím o účasti alebo neúčasti na plošnom testovaní

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020. Testovanie na COVID-19 je založené na dobrovoľnej báze občana (zamestnanca). Ak sa zamestnanec rozhodol, že nepôjde na testovanie, nemôže ani nastúpiť do práce, pretože nedisponuje negatívnym výsledkom testu a  zároveň […viac]