Otvorený list prezidenta KOZ SR adresovaný prezidentke SR v súvislosti s podpísaním Zákonníka práce a súvisiacich právnych noriem

Po schválení novely Zákonníka práce a súvisiacich novelizovaných právnych predpisov v NR SR prezident KOZ SR  8. februára 2021 požiadal listom prezidentku SR, aby predmetné zákony nepodpísala.

„Mrzí ma, že aj napriek jednoznačným dôkazom začal na Slovensku proces likvidácie rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a tým aj výrazného oslabovania vplyvu kolektívneho vyjednávania. Mrzí ma to o to viac, že Európska komisia v návrhu smernice o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii žiada členské krajiny, aby zvyšovali vplyv kolektívneho vyjednávania najmä v oblasti miezd. Slovensko však ide v tejto oblasti úplne opačným smerom, čo je veľmi zlé vysvedčenie pre túto vládu a tým, že ste podpísali uvedenú novelu zákona, tak aj pre Vás. Na našom spoločnom stretnutí na jeseň minulého roka sme Vás upozorňovali na vtedy ešte len navrhované legislatívne zámery ministra práce a Vy ste vyjadrili znepokojenie nad takýmito negatívnymi zásahmi do postavenia a práv zamestnancov, usilujúcimi sa o zníženie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich. Zákonník práce je totiž norma, ktorá má v prvom rade chrániť zamestnancov, nie zamestnávateľov.

V prílohe môjho predchádzajúceho listu som Vám zaslal naše argumenty na siedmich stranách a boli sme pripravení poskytnúť ešte ďalšie argumenty. Vy ste však došli k záveru, že schválený zákon nie je v rozpore s ústavou a novelu Zákonníka práce ste podpísali. Konfederácia odborových zväzov SR tak už nemá inú možnosť ako hájiť záujmy zamestnancov na Slovensku, preto bude iniciovať prostredníctvom poslancov NR SR podanie na Ústavný súd SR, pretože sme presvedčení, že viaceré ustanovenia uvedenej legislatívnej zmeny sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a základnými zásadami právneho štátu.“

Stiahnuť vo formáte PDF.