Práca má svoj sviatok aj počas pandémie

Už minulý rok KOZ SR prostredníctvom príhovoru prezidenta KOZ SR vyjadrila nádej, že oslavy Prvého mája 2021 sa uskutočnia už tradičnou formou. Žiaľ, podobne ako minulý rok, aj tento, čelíme pandémii koronavírusu. Stále sme konfrontovaní s dilemou, ako riešiť ekonomické a sociálne dopady covid krízy, ale najmä s akútnou potrebou chrániť zdravie všetkých obyvateľov.

Aktuálne priaznivejšie epidemiologické výsledky nám dávajú nádej, že pandémia začína pozvoľne ustupovať a snáď konečne nadíde deň, kedy úplne skončí. Už teraz je potrebné myslieť na to, čo príde potom. Pretože návrat do normálu po veľkej kríze nikdy nie je návratom do takého sveta, ktorý sme poznali predtým. Množstvo ľudí prišlo o svojich najbližších, množstvo sa dostalo aj do existenčných problémov v dôsledku nemožnosti vykonávať svoje povolania, iní sú naopak preťažení a ďalší na kríze zbohatli.

Spoločnosť je rozdelená viac ako kedykoľvek predtým a stále nepoznáme odpoveď na našu otázku: Kto zaplatí účet za covid? Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že to budú opäť zamestnanci, na ktorých dopadne najväčšia ťarcha.

Práve pre uvedené skutočnosti KOZ SR nepovažuje 1.máj len za Sviatok práce, ale predovšetkým za symbol boja odborov a zamestnancov za spravodlivé a dôstojné pracovné podmienky, za dôstojný život!

KOZ SR vyvinie maximálne úsilie, aby boli dopady koronakrízy na našich zamestnancov čo najmenšie. Vyslovujeme veľké uznanie všetkým odborárkam a odborárom, ktorí napriek vážnej pandemickej situácii naďalej vytvárajú nenahraditeľné hodnoty a významne sa tak podieľajú na chode krajiny. Všetkým patrí veľké uznanie.

Príhovor prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška