CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie a BOZP

Otvárame nové možnosti v oblasti vzdelávania prostredníctvom Centra pre vzdelávanie. Aj napriek pandémie COVID-19, ktorý nás už dlhšiu dobu trápi, sme sa mohli aspoň v menších skupinkách opäť vzdelávať. Zastávame názor, že vzdelávanie a rozvoj sú predsa dôležitou súčasťou spokojného človeka. Už začiatkom mája sme začali s výučbou Anglického jazyka pre začiatočníkov na pôde […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (24.5.2021)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejší, a na dnešnej tripartite aj najdiskutovanejší, Návrh ústavného zákona o primeranom […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR: Príspevok len pre deti z rodín v hmotnej núdzi je v čase pandémie nespravodlivý

Vládna koalícia sa včera dohodla, že štát vyplatí do leta na každé dieťa z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi, jednorazovú sumu 333 eur. Finančná pomoc sa bude týkať takmer 46-tisíc detí. KOZ SR toto oklieštenie prijímateľov v žiadnom prípade nepovažuje za skutočnú pomoc rodinám zasiahnutým pandémiou. Pandémia zasiahla všetky […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Vzdelávacia aktivita E-learning cez LMS Moodle

Centrum pre vzdelávanie otvára ďalší kurz v poradí. Tentokrát v oblasti E-learningu, prostredníctvom systému LMS Moodle v dňoch 25.5-27.5.2021. Výhodou tejto vzdelávacej aktivity bude, že aj vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu a nariadenie v súvislosti s prevenciou ochorenia na COVID-19 sa vzdelávania budú môcť zúčastniť všetci záujemcovia, pretože vzdelávanie poskytneme prostredníctvom online výučby. Hlavným […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR vypracovala aj návrh opatrení krátkodobého charakteru vychádzajúci z aplikačnej praxe

Minulý týždeň Konfederácia odborových zväzov SR predstavila návrhy stredno- a dlhodobého charakteru na obnovu ekonomiky po pandemickej kríze. Pandémia koronavírusu totiž naplno odhalila slabiny celej krajiny. KOZ SR počas celého roka na viacerých fórach predstavila svoje návrhy na riešenie dopadov covid krízy a takú sociálnu politiku, ktorá garantuje udržanie dosiahnutých štandardov vo […viac]

AKTUALITY

Práca má svoj sviatok aj počas pandémie

Už minulý rok KOZ SR prostredníctvom príhovoru prezidenta KOZ SR vyjadrila nádej, že oslavy Prvého mája 2021 sa uskutočnia už tradičnou formou. Žiaľ, podobne ako minulý rok, aj tento, čelíme pandémii koronavírusu. Stále sme konfrontovaní s dilemou, ako riešiť ekonomické a sociálne dopady covid krízy, ale najmä s akútnou potrebou chrániť zdravie […viac]