KOZ SR vypracovala aj návrh opatrení krátkodobého charakteru vychádzajúci z aplikačnej praxe

Minulý týždeň Konfederácia odborových zväzov SR predstavila návrhy stredno- a dlhodobého charakteru na obnovu ekonomiky po pandemickej kríze. Pandémia koronavírusu totiž naplno odhalila slabiny celej krajiny. KOZ SR počas celého roka na viacerých fórach predstavila svoje návrhy na riešenie dopadov covid krízy a takú sociálnu politiku, ktorá garantuje udržanie dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života. KOZ SR vypracovala aj návrh opatrení krátkodobého charakteru vychádzajúci z aplikačnej praxe.

Aktuálne priaznivejšie epidemiologické výsledky nám dávajú nádej, že pandémia začína pozvoľne ustupovať a situácia na Slovensku je stabilizovaná, zároveň však mnohé štáty čelia už tretej vlne pandémie, preto by sme sa na ňu mali pripraviť aj my.

V podobne priaznivej epidemiologickej situácii sme boli už pred druhou vlnou pandémie v lete minulého roka. Avšak prijímané kompenzačné zdravotné a ekonomické opatrenia, slabá podpora od štátu smerujúca k prekonaniu koronakrízy sa ukázali ako nedostatočné. KOZ SR preto v tejto súvislosti upozorňuje vládnych činiteľov, poslancov NR SR, ale aj všetkých kompetentných, aby sme „nezaspali na vavrínoch“ a urobili všetky potrebné opatrenia vopred, pretože nielen zdravotné, ale aj ekonomické a sociálne dopady covid krízy sa v plnej miere prejavia v každodennom živote obyvateľov Slovenska. „Na základe analýzy opatrení, ktoré sú už zavedené do praxe, ale nefungujú, alebo fungujú zle, sme vypracovali krátkodobú stratégiu pretavenú do návrhov, ako by mala byť pandemická situácia riešená z nášho pohľadu, a to v prepojenosti na naše už minulý týždeň predstavené „Desatoro pokoronových opatrení,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Aj tieto návrhy smerujú k posilneniu troch základných pilierov, ako sú zdravotníctvo, sociálne veci a práca, smerom k sociálne spravodlivému Slovensku, a vychádzajú z nedostatočne zvládnutej ich aplikačnej praxe:

  • Personálne posilniť regionálne úrady verejné zdravotníctva s cieľom zabezpečiť trasovanie kontaktov pozitívnych občanov. Na trasovanie kontaktov využiť toľkokrát spomínanú aplikáciu, ak je to možné.
  • Testovať obyvateľov len cielene, a to PCR testami, resp. LAMP testami; každý testovaný by mal obdržať určitý manuál, čo má robiť v prípade, že bude mať pozitívny test; zároveň by mal každý testovaný preventívne dostať respirátor; aktualizovať liečebné protokoly pre zdravotné ambulancie.
  • Zavedenie pandemickej OČR pre rodiča vo výške 100%  jeho čistej mzdy v prípade, že školy a škôlky budú zatvorené z nariadenia štátu.
  • Zavedenie PN počas pandémie vo výške 100% čistej mzdy pre zamestnancov v tzv. červenej línii.
  • V prípade, že zamestnanci v tzv. červenej línii majú po prekonaní covidu trvalé následky, alebo príde ich úmrtiu, toto považovať za chorobu z povolania a odškodniť zamestnanca, resp. pozostalých.
  • Ak je vyhlásená pandémia, automaticky zrušiť DPH na zdravotnícke a ochranné pomôcky, podporné vitamíny odporúčané lekármi užívať preventívne proti pandémii.
  • Odpustiť úroky pri odklade splácania úverov v súvislosti s koronavírusom.
  • Aktualizovať jednotlivé schémy pomoci pre zamestnancov, podnikateľov, tzv. verejné podniky, živnostníkov a iné organizácie postihnuté rozhodnutím úradnej moci, ktoré nemôžu plnohodnotne vykonávať svoju činnosť.
  • Prijať takú pandemickú legislatívu, ktorá bude aplikovaná aj bez vyhlásenia núdzového stavu, vrátane aktualizácie covid automatu.
  • Naďalej pokračovať vo vakcinácii a umožniť občanom SR vybrať si vakcínu, ktorou chcú byť zaočkovaní.

„Veríme, že naše nielen dlhodobé „Desatoro“, ale aj z praxe vychádzajúce návrhy na zvládnutie pandémie, prispejú k prekonaniu koronakrízy a obnove a odolnosti Slovenska. Opatrenia budeme kompetentným pravidelne pripomínať, kým si nebudeme istí, že sme pandémiu koronavírusu zvládli,“ uviedol prezident KOZ SR M. Magdoško.