KOZ SR: Príspevok len pre deti z rodín v hmotnej núdzi je v čase pandémie nespravodlivý

Vládna koalícia sa včera dohodla, že štát vyplatí do leta na každé dieťa z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi, jednorazovú sumu 333 eur. Finančná pomoc sa bude týkať takmer 46-tisíc detí. KOZ SR toto oklieštenie prijímateľov v žiadnom prípade nepovažuje za skutočnú pomoc rodinám zasiahnutým pandémiou. Pandémia zasiahla všetky rodiny, avšak vláda rozhodla, že ďalších takmer milión detí si pomoc od štátu, napriek preukázateľne nižším príjmom ich rodičov, nezaslúži. Posudzovať nárok na tento príspevok z hľadiska príjmov ústavných a zákonodarných činiteľov považuje KOZ SR za výsmech všetkým tým, ktorí pracujú za mnohonásobne nižšie mzdy, častokrát hraničiace s príjmovou chudobou.

Akoby si vláda neuvedomovala, že pandémia so sebou nesie aj prehĺbenie chudoby a sociálneho vylúčenia. V dôsledku straty zamestnania, dlhodobého čerpania ošetrovného, či nemocenského došlo k zníženiu príjmov obyvateľov Slovenska a zvýšil sa počet ľudí pohybujúcich sa na hranici chudoby. Mnoho ľudí prepadlo cez sito štátnej schémy pomoci a nebola im zo strany štátu poskytnutá žiadna pomoc. Strata príjmu týchto osôb v dôsledku straty zamestnania alebo ukončenia podnikateľskej činnosti bude mať aj po skončení koronakrízy negatívny vplyv na ich život a život ich rodín a detí. „Pandémia koronakrízy trvajúca takmer rok a pol je podľa nášho názoru dostatočne dlhý čas na to, aby vláda našla efektívne riešenia pomoci a kompenzáciu výpadku príjmov pre jednotlivé skupiny osôb, pre ktoré bude mať koronokríza doslova existenčné následky,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško a pokračoval: „Avšak pomôcť len rodinám s deťmi v hmotnej núdzi je výsmechom tým rodinám, ktoré síce nie sú poberateľmi týchto dávok, ale ich príjmy z práce sú také nízke, že pokryť bežné výdavky je takmer nemožné.“ Navyše sa rodičia stali počas pandémie aj učiteľmi, popri svojej práci, ak si ju zachovali, museli zvládať aj vzdelávanie svojich detí.

Konfederácia odborových zväzov SR preto považuje takto adresovaný príspevok, posudzovaný z hľadiska príjmov ústavných a zákonodarných činiteľov, za dehonestáciu všetkých ostatných rodičov, častokrát samoživiteľov, ktorí pracujú za mnohonásobne nižšie mzdy, hraničiace aj s príjmovou chudobou. Prísľub pomoci aj ďalším deťom je zo strany vlády len alibizmom, ako prekryť toto nesystémové a nespravodlivé rozhodnutie. „Argument o obrovskom finančnom zaťažení, ak by bol príspevok vyplatený všetkým deťom, v porovnaní so stovkami miliónov eur investovaných do nezmyselného celoplošného antigénového testovania, neobstojí,“ dodal prezident KOZ SR Marián Magdoško.