Tlačová konferencia KOZ SR na tému ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe a iných návrhov vlády SR

Tlačová konferencia KOZ SR na tému ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe a iných návrhov vlády v súvislosti s koronakrízou, ako sú napríklad novela zákona o štátnom rozpočte pre rok 2021 a príspevok pre deti z rodín v hmotnej núdzi.

Facebook:

Youtube:

 

Fotografie: