Z rokovania Snemu KOZ SR

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom.

Snem KOZ SR sa o.i, zaoberal aktuálnou situáciou v kolektívnom vyjednávaní s dôrazom na práve prebiehajúce kolektívne vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu, ako aj z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie odložením volebného zjazdu KOZ SR na letné mesiace budúceho roka.

Delegáti Snemu KOZ SR volili aj člena Predstavenstve KOZ SR na uvoľnené miesto po bývalom predsedovi OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu. Novou členkou Predstavenstva KOZ SR sa stala Vlasta Szabová, predsedníčka OZ DLV.