Otvorený list prezidenta KOZ SR prezidentke Slovenskej republiky v súvislosti s novelizáciou zákona o štátnej službe

Poslanci Národnej rady SR na svojom minulotýždňovom rokovaní schválili v druhom čítaní pozmeňujúci a doplňujúci návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pozmeňujúcim návrhom sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

Stiahnuť vo formáte PDF.