KOZ SR podporuje oprávnené nároky zdravotníckych pracovníkov

Včerajší protest Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov pred Národnou radou SR počas rokovania parlamentu o štátnom rozpočte skončil policajným zásahom, keď polícia predviedla prezidenta komory záchranárov a ďalšieho účastníka protestu na obvodné oddelenie Policajného zboru. KOZ SR považuje tento postup polície voči záchranárom a zdravotníkom, ktorí sa tam zišli, aby upozornili na neriešenie nepriaznivej situácie v oblasti zdravotníctva, a to predovšetkým na akútnu potrebu navýšenia finančných zdrojov na zlepšenie finančného ohodnotenia zdravotníkov, za unáhlený, neadekvátny a absolútne v rozpore s toľko proklamovaným heslom „Pomáhať a chrániť“.

„Zdravotníctvo je v dnešnej dobe na pokraji svojich možností, finančných i personálnych, a bez urýchleného riešenia najvážnejších problémov môže čoskoro dôjsť k ohrozeniu jeho funkčnosti a následnému kolapsu, ktorý sa dotkne každého obyvateľa Slovenska. Reakcia zástupcov ministra vnútra však svedčí o úplnej ľahostajnosti a arogancii moci. Minister vnútra i policajný prezident dlžia zdravotníkom ospravedlnenie. Zamestnanci v oblasti zdravotníctva majú vo svojich aktivitách našu plnú podporu,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Vzhľadom na charakter práce zdravotníkov sa ich odmeňovanie navyšovalo aj vďaka príplatkom za prácu v neštandardnom pracovnom čase. V roku 2020 však minister práce zmenil Zákonník práce v časti, ktorá pojednáva o zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci. KOZ SR opakovane upozorňovala, že v roku 2022 zamestnanci doplatia na takúto úpravu a už nedostanú ani cent navyše za svoju prácu v neštandardných pracovných časoch. Zmrazenie príplatkov znamená, že tie sa po roku 2022 nebudú nijako zvyšovať, a to bez ohľadu na zlepšujúcu sa ekonomickú situáciu, či rast cien alebo priemerných miezd. V tomto kontexte vyznievajú vyjadrenia, že pokuty protestujúcich zdravotníkov za neohlásený protest zaplatia im fandiaci politici, veľmi falošne. Sú to to totiž práve poslanci NR SR, ktorí môžu zmeniť daný stav, keďže zmeny v zákonoch môže prijať len parlament.