KOLEKTÍVNE ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ŠTÁTNU A VEREJNÚ SLUŽBU PRE ROK 2022 PODPÍSANÉ

V Centrálnom registri zmlúv boli s účinnosťou od 18.12.2021 zverejnené dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2021 a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2022.

Kolektívne zmluvy a spomínané dodatky zabezpečujú zamestnancom štátnej a verejnej služby 3-percentnú valorizáciu platov od 1.7.2022 a jednorazovú odmenu vo výške 350 euro, ktorá bude zamestnancom v štátnej službe vyplatená v januári 2022 a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme do 30. júna 2022. V druhom polroku 2022 budú mať spomínaní zamestnanci tiež nárok na 1 deň plateného voľna navyše. Súčasťou kolektívnych zmlúv sú aj tzv. sociálne benefity.

Celý text zmlúv nájdete TU