VIII. zjazd Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS)

Minulý týždeň 29. a 30.apríla sa v Prahe konal VIII. zjazd partnerskej Českomoravskej konfederácie odborových zväzov. S pozdravným príhovorom na zjazde vystúpil aj prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško. V úvode svojho prejavu vyslovil Magdoško potešenie nad tým, že jeho prvá pokovidová zahraničná pracovná cesta viedla práve do Českej republiky.

Opäť sa potvrdila blízkosť medzi našimi odborovými konfederáciami, keď ČMKOS vyjadrila oficiálnu podporu našimi protestným mítingom v Žiline a Trnave. Prezident KOZ SR Marián Magdoško záverom svojho vystúpenia odovzdal predsedovi ČMKOS Jozefovi Středulovi drevorezbu svätého Jozefa, ktorého 1.mája 1955 vyhlásil pápež Pius XII. za patróna všetkých zamestnancov.