AKTUALITY

Prezident KOZ SR M. Magdoško bol opätovne zvolený za podpredsedu Hospodárskeho a sociálneho výboru SR

Už viac ako 17 rokov funguje na Slovensku Hospodársky a sociálny výbor SR. Základným poslaním výboru je prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu pluralitnej a participiálnej demokracie v podmienkach Slovenskej republiky. Dňa 24.5.2022 sa konalo Valné […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (23.5.2022)

Zdroj foto: MPSVAR Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie. Našu pozornosť sme upriamili na Návrh zákona, […viac]

AKTUALITY

Snem KOZ SR vyjadruje podporu protestu školských odborárov

Dnes 17.mája sa konalo rokovanie Snemu Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie mimo zjazdu. Delegáti Snemu KOZ SR na včerajšom rokovaní rozhodli o vyjadrení plnej podpory KOZ SR pre plánované protestné zhromaždenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktoré sa bude konať 15.júna […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Prezident KOZ SR na 47.ročníku súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

Vo štvrtok, 5.mája 2022 sa prezident Konfederácie odborových zväzov Marián Magdoško zúčastnil zahájenia 47.ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, remeslá a služby a ďalšie oblasti technického zamerania. Súťaž organizovaná našim členským Integrovaným odborovým zväzom (IOZ) sa už 47 rokov zaoberá otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tento […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Kurz PKSD: Pozvánka na mediálny tréning

Teší nás, že Vám môžeme opäť umožniť vzdelávanie v oblasti Mediálneho tréningu prostredníctvom Centra pre vzdelávanie. Musíme konštatovať, že po stránke odbornej, organizačnej a z hľadiska prospešnosti pre účastníkov je Mediálny tréning prospešný a veľmi aktuálny. Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je získať kompetencie, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu prezentácie jednotlivých […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Vyhlásenie Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR

Členovia Predstavenstva KOZ SR vyzývajú politikov vládnej koalície, aby ihneď prestali so vzájomným napádaním a vydieraním sa a urýchlene prijali opatrenia na zmiernenie dopadov inflácie a aspoň v malej miere tak zastabilizovali ekonomickú a sociálnu situáciu občanov Slovenskej republiky. Je neprijateľné, aby ľudia v núdzi kvôli koaličným roztržkám čakali na […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Školskí odborári zorganizujú 15.júna protest

Predsedníctvo nášho členského Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dnes ohlásilo prípravu protestného zhromaždenia, ktorého cieľom bude zlepšenie pracovných podmienok, vrátane zvýšenia platov o desať percent pre všetkých zamestnancov školstva od 1.júla. KOZ SR podporuje oprávnené požiadavky školských odborárov. Všetci účastníci protestného zhromaždenia môžu počítať s plnou podporou […viac]

AKTUALITY

Protest OZ KOVO v Trnave

Tretí, a zatiaľ posledný protest kovákov, odborárov, dôchodcov i nespokojnej verejnosti sa uskutočnil 7.mája v Trnave na Hlavnej ulici. Nedostatočná pomoc vlády ľuďom proti zdražovaniu a stúpajúcej inflácii, chýbajúci dialóg medzi kompetentnými a nespokojnými občanmi, frustrácia a oprávnený hnev ľudí, ktorí sa cítia takýmto prístupom štátu podvedení. Aj preto OZ […viac]

AKTUALITY

Protestné zhromaždenie OZ KOVO sa presúva do Trnavy

Po protestoch v Košiciach (21.4.) a v Žiline (30.4.) sa verejný protest, organizovaný OZ KOVO, Jednotou dôchodcov na Slovensku a s podporou KOZ SR, presúva do Trnavy. V sobotu, 7.mája, so začiatkom o 13.00 hod. sa na Hlavnej ulici začne protestné zhromaždenie, ktoré chce slovenskej vláde vyslať jasný signál, že […viac]