Tlačová konferencia po skončení rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR

Pozrite si záznam vystúpenia viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej po skončení rokovania tripartity zo dňa 23.5.2022.